Samlingskonstnärerna

Ars Nova
10.3.−5.11.2017

Utställningen, som presenterar Aboa Vetus & Ars Nova-museets konstsamling, lyfter fram 23 konstnärer, såväl finländska som internationella. Med finns bland annat de finländska konstnärerna Ulla Rantanen och Kauko Lehtinen, spanska Antoni Tàpies och Pablo Picasso, ryska Afrika (Sergei Bugajev), brittiska David Hockney och amerikanerna Deborah Kass och Sam Francis.

Utställningen utreder utgångspunkterna i de verk som finns presenterade genom att fokusera på deras skapare. Bakom verken i samlingen finns en omfattande skara konstnärer, olika livsöden och berättelser. Utställningen presenterar över 50 verk av konstnärer som verkat under olika tidsperioder och i olika omgivningar. Utställningens vikt ligger i 1900-talets andra hälft.

I museets årligen växande konstsamling finns omkring 650 verk från den finländska och västerländska konstens närhistoria.

Vy av Samlingskonstnärerna-utställning. Bilden visar Nikolai Lehtos målningar. Fotografi: Jari Nieminen.
Samlingskonstnärerna-utställning närmar sig konstverk genom att lära känna sin skapare. Fotografi: Jari Nieminen.
Vy av Samlingskonstnärerna-utställning. Fotografi: Jari Nieminen.
Vy av Samlingskonstnärerna-utställning. Bilden visar Lars-Gunnar Nordströms målningar. Fotografi: Jari Nieminen.