Rettigska palatset 90 år

Ars Nova
19.10.2018−26.5.2019

Rettigska palatsets 90-års jubileumsutställning berättar om palatset, som numera fungerar som ett museum, och dess arkitektur och ursprungliga inredning. Kulturhistorisk utställning om Rettigska palatsets historia kan ses på museets andra våning. Det rika bildmaterialet, de ursprungliga detaljerna och texterna gör hela huset bekant för besökaren.

Hans von Rettig (1892–1979), som lät bygga palatset, hörde till Rettigska industrisläkten som i samband med grundandet av tobaksfabriken bosatte sig i Åbo på mitten av 1800-talet. Hans von Rettig var förutom en tobaksfabrikör också en redare och seglare och en vän av litteratur, teater och hemstaden Åbo.

Ett palats på en central plats

Villa von Rettig, som är beläget i ett kulturhistoriskt viktigt område nära Åbo domkyrkan och Gamla Stortorget, blev färdig december 1928. Huvudfasaden till palatset, som arkitekten Valter Jung planerat, riktades nedströms Aura å mot Rettigbrinken. Parken som anlades framför fasaden var symmetrisk inom ramen för den osymmetriskt formade tomten.  Huvudingången var vid Tavastgatan. Man körde in till gården genom en stilig järnport, och porten öppnades endast undantagsvis för viktiga gäster.

 Gården mot Nunnegatan användes mer till vardags. Gården fungerade som en ingång för palatsets invånare och dessutom utförde personalen sina dagliga sysslor här. Till exempel bilgaragen var belägna här.

Representativt boende

Hjärtat i den fyra våningar stora byggnaden var den så kallade festvåningen. Den planerades för representativt bruk och våningens rum förkroppsligade värdighet och soliditet. Arkitekten Valter Jung och designerna från Åbos möbelfabrik Boman delade på ansvaret att planera inredningen.

Stämningen i de olika rummen varierade från barockstil med mörkt träd som material till en lättare stil med preferens for ljusa färger. Festsalens, matsalens, kafferummets, bibliotekets och det till husfadern tillhörande arbetsrummets fönster vette mot trädgården vid Rettigbrinken. Vid byggnadens gavel som är emot ån fanns en halvcirkelformad vinterträdgård, och denna trädgård användes för festliga tillfällen.   

Sovrummen och gästrummen var belägna på byggnadens andra våning. Numera finns konstutställningarna på denna våning, men det finns fortfarande spår av ursprungliga detaljer i utrymmen, såsom den utsmyckade korridoren som lett till sovrummen och ett badrum med grön marmorbeläggning som använts av husets ägare.

Observatoriet och biljardsalen fanns på byggnadens högsta våning. Utrymmens arkitektoniska formspråk och detaljer påminde om husets ägare Hans von Rettigs intressen, som inkluderade sjöfart och segling. Från utrymmet, som är lika brett som hela våningen, öppnar sig en utsikt både mot Rettigs tobaksfabrik och längst Aura ås strand mot hamnen. Biljardsalens spelbord fick stiga åt sidan när Hans von Rettig placerade sin stora samling av miniatyrbåtar i utrymmet. Numera används biljardsalen som museets mötesutrymme.

Rettigska palatset färdigställdes som privat hem och bytte inte skepnad förrän på 1990-talet. Aboa Vetus & Ars Nova slog upp dörrarna 1995 och har förändrat palatsets och hela tomtens liv. Muren kring huset har brutits upp mot Östra Strandgatan. Det privata har blivit offentligt, hemmet ett museum.

Mörkt trä som användes i inredningen av festvåningens matsal gav utrymmet värdighet. Salens inredning var möbelfabriken Bomans produktion. Bilden är tagen av Gustav Welin år 1930. Bild: Rettig Group.
Utställningen Rettigska palatset 90 år kan ses på Aboa Vetus & Ars Nova-museets andra våning. Det rika bildmaterialet, de ursprungliga detaljerna och texterna gör hela huset bekant för besökaren. Foto: Karoliina Lomarainen.
Den dekorativa korridoren i bovåningen. Bild: Jari Nieminen, Aboa Vetus & Ars Nova.
Gården mot Nunnegatan var palatsets vardagsgård med park. Över den gick både familjemedlemmar och personal in till palatset. Bild: Gustaf Welin, Rettig Group.
Rettigska palatsets park i dess nuvarande form. Bassängen som syns i mitten av parken har byggts efter grundandet av museet. Bild: Jari Nieminen, Aboa Vetus & Ars Nova.
Utställningen Rettigska palatset 90 år kan ses på Aboa Vetus & Ars Nova-museets andra våning. Det rika bildmaterialet, de ursprungliga detaljerna och texterna gör hela huset bekant för besökaren. Foto: Karoliina Lomarainen.
Utställningen Rettigska palatset 90 år kan ses på Aboa Vetus & Ars Nova-museets andra våning. Det rika bildmaterialet, de ursprungliga detaljerna och texterna gör hela huset bekant för besökaren. Foto: Karoliina Lomarainen.
Vid byggnadens gavel som är emot ån fanns en halvcirkelformad vinterträdgård, och denna trädgård användes för festliga tillfällen. Bild: Åbo Akademis bildsamlingar