Osmo Rauhala: Kom ihåg att glömma allt

Ars Nova
15.10.2021−29.5.2022

Bildkonstnären Osmo Rauhalas (f. 1957) breda separatutställning breder ut sig i Aboa Vetus Ars Novas båda konstutställningsvåningar och erbjuder betraktaren en överblick över konstnärens 2010-talsproduktion. Kom ihåg att glömma allt är den internationellt framgångsrika konstnärens första museiutställning i Åbo.

Utställningen samlar ihop verk från mittfasen i Osmo Rauhalas konstnärskarriär. Utställda finns målningar i stort format och videoverk. Till utställningen har lånats verk från 17 privatsamlingar och fem offentliga konstsamlingar. Rauhalas produktion från 2010-talet har tidigare presenterats bland annat på museet för nutidskonst Kiasma och Didrichsens konstmuseum.

Osmo Rauhalas målsättning med att göra bilder är ambitiös: genom dem strävar han efter att förstå den komplicerade världen. Hans verk är uppbyggda i lager som en arkeologisk utgrävning. I dem finns olika nivåer av teckensystem och hänvisningar till olika vetenskapsområden: matematiken, biologin och filosofin. Konstnären inbjuder oss till att se på dessa verk så som människan under årtusendenas lopp har sett på bilder, för vi har ett medfött sätt att förstå bilder. Förutom den visuella upplevelsen erbjuder verken analytiska synvinklar på många av världens fenomen.

Motiven i verken på den första utställningsvåningen är bland andra DNA och evolutionen. Arvsmassan som nedärvs genom DNA är en förutsättning för hela livet och dess gemensamma byggnadsmaterial. Enligt Rauhala är DNA människosläktets viktigaste kod vars verkliga betydelse vi borde lära oss att förstå. Människans evolution har lett till uppkomsten av olika teckensystem så som språket, naturvetenskaperna och konsten. Rauhala är bekymrad över huruvida det för oss är möjligt att förstå verkligheten via dessa system.

I Finland är Rauhala speciellt känd för sina rådjursmotiv som människan kan identifiera sig med. På 2010-talet dyker Rauhalas bildmotiv ner i en marin värld och djupare in i det okända. Rockorna och jättekalmarerna som dyker upp i målningarna på andra utställningsvåningen lyfter fram frågan om olika arters medvetenhetsnivåer. Utforskandet av medvetenheten får en att fundera på människans plats i världen.

Förståelsen av naturen och vårt varande har varit ett bärande tema i Osmo Rauhalas konst ända sedan hans produktion tog sin början på 1980-talet. I Rauhalas liv är konsten och naturen oskiljaktigt sammanslingrade. Rauhalas rötter finns djupt i jorden: han har ända sedan han var ung odlat sin bondgård i Siuro, Nokia. Han bekantade sig med ekoodlingen i slutet av 1980-talet i USA och har ända sedan dess uthålligt främjat metoden. Rauhala deltar aktivt i den samhälleliga diskussionen om miljöfrågor.

Rauhalas väg som bildkonstnär är exceptionell: förutom sin breda konstnärliga produktion har han samlat på sig tre akademiska examina och har på ett djupt sätt orienterat sig i miljövetenskaperna och filosofin. Rauhala blev tidigt internationaliserad som finländsk nutidskonstnär. Han höll sin första separatutställning i New York år 1989. Rauhala har ända sedan 1980-talet arbetat under en del av året i New York. Han har haft 60 separatutställningar och deltagit i över hundra grupputställningar på olika håll i världen.

Till Rauhalas betydande prestationer i Finland hör: Priset Årets unga konstnär (1992), Finlandspriset (2009), Kyrkans kulturpris (2009), och hederstecknet Pro Finlandia (2017). Till hans kändaste konstnärliga arbeten i Finland hör panelmålningarna i Tyrvis Sankt Olofs kyrka (2009).

Osmo Rauhala: Läsförmåga, 2012, olja på duk, 178 x 300 cm. Privat samling. Foto: Ville-Veikko Heinonen / Alasin Media Oy
Osmo Rauhala: Kom ihåg att glömma allt, 2012, olja på duk, 170 x 435 cm (8 panel). Privat samling. Foto: Ville-Veikko Heinonen / Alasin Media Oy
Osmo Rauhala: Havets Narcissus II, 2017, olja och vax på duk, 245 x 150 cm. Sara Hildén-stiftelsens samling. Foto: Rauno Träskelin
Osmo Rauhala: Havets Narcissus III, 2017, olja och vax på duk, 245 x 150 cm. Sara Hildén-stiftelsens samling. Foto: Rauno Träskelin
Osmo Rauhala: Ordens väktare, 2012, olja på duk, 170 x 420 cm (9 panel). Finlands Nationalgalleri, Museet för nutidskonst Kiasma. Foto: Ville-Veikko Heinonen / Alasin Media Oy
Kuvataiteilija Osmo Rauhala näyttelyssään Aboa Vetus Ars Nova -museossa. Taustalla teos Muista unohtaa kaikki. Valokuva: Jari Nieminen.
Näkymä Osmo Rauhalan näyttelystä Muista unohtaa kaikki Aboa Vetus Ars Novassa. Oikealla teos Lukutaito, 2012. Valokuva Jari Nieminen.
Näkymä Osmo Rauhalan näyttelystä Muista unohtaa kaikki Aboa Vetus Ars Novassa. Kuvassa installaatio Elämän kirja, 2005. Valokuva Jari Nieminen.
Näkymä Osmo Rauhalan näyttelystä Muista unohtaa kaikki Aboa Vetus Ars Novassa. Oikealla teos Elämä ja kymmenen, 2012. Valokuva Jari Nieminen.
Näkymä Osmo Rauhalan näyttelystä Muista unohtaa kaikki Aboa Vetus Ars Novassa. Kuvassa teos Sananvartijat, 2012. Valokuva Jari Nieminen.
Näkymä Osmo Rauhalan näyttelystä Muista unohtaa kaikki Aboa Vetus Ars Novassa. Valokuva Jari Nieminen.