Jagets teater

Ars Nova
8.6.−27.8.2017

Jagets teater presenterar tio finländska fotokonstnärer vars verk har sitt ursprung i det egna jagets avbildande. Konstärer i utställningen är Elina Brotherus, Antti Laitinen, Aino Kannisto, Heli Rekula, Iiu Susiraja, Marja Helander, Kari Soinio, Marko Karo, Erica Nyholm och Harri Pälviranta, som också är utställningskurator.

I utställningens verk utgör konstnärernas kroppar verktygen för det konstnärliga arbetet. I verken är konstnärerna synliga både som motiv och som skapare, ibland stolta och säkra, ofta också aningen förvirrade och skamfulla. De placerar sig själva i iscensatta eller rekonstruerade omgivningar, i lekfulla eller till och med förödmjukande kontexter.

Utställningens kurator, fotokonstnär Harri Pälviranta, beskriver fotograferandet av det egna jaget som följande:

"Att utsätta sig själv för blickar är en drivkraft för utställningens konstnärer. Att placera sig själv i bilden är att samtidigt begrunda såväl personliga ärenden som allmänna uppfattningar. Även om utställningens konstnärer är topputbildade professionella fotografer, är deras förhållande till bilden lekande samt till och med sned."

"Utställningens verk har inte för mycket att göra med selfie-kulturen: då man i selfien producerar idealbilder av sig själv för andras ögon, river verken i denna utställning ned fördelaktiga och hela uppfattningar om det privata jaget. Förhållandet till fotografiet och kameran är helt annorlunda."

Det konstnärliga självporträttets långa tradition

Konstnärens självporträtt har i århundraden varit ett återkommande tema i bildkonsten. Historiskt, speciellt i måleri, har man tänkt att självporträttet speglar konstrnärens känslor och uppfattning om sig själv. Genom att ställa sig framför kameran itstället för spegeln, skapar konstnären en situation där det huvudsakliga motivet inte nödvändigtvis är konstnärens personlighet eller inre värld.

Att ta ett fotografiskt självporträtt är en performans. Det är att tänka och organisera. Det kan innehålla iscensättning, maskering, rollbyte. Osäkerhet och slumpmässighet är närvarande i den stund då bilden tas, även om situationen skulle vara grundligt planerad och bilden förverkligad med eftertanke. Ställningar, miner och rörelser kan aldrig fullt kontrolleras.

Temat för utställningens fotografier varierar från absurt till politiskt och djupt personligt. "Jaget" är närvarande i bilderna på många olika sätt och i många olika roller. Jaget används som metafor och verken kan beröra frågor som gäller kroppens politik eller femininitet och maskulinitet eller avbilda fantasier som byggts upp med omsorg. Ett fotografiskt självporträtt kan betrakta allmänna frågor som berör mänskligheten eller också kan det vara ett verktyg med hjälp av vilket konstnären avbildar livets privata sidor.

Gemensamt för de olika verken i utställningen är kapitulering inför den situation där bilden tas och en djup koncentration. I Aino Kannistos och Erica Nyholms verk syns detta i de finslipade iscensättningarna och kompositionerna. Kari Soinio, Iiu Susiraja och Harri Pälviranta skyfflar skammen åt sidan och går in i poseringar, som många skulle uppleva som för pinsamma. Marja Helanders performans har krävt ett omsorgsfullt förberedande i extrema förhållanden och Antti Laitinen anstränger den egna kroppen till det extrema då han flyttar en sjö. Elina Brotherus har begrundat den lilla staden Mänttä, och förändrar den vardagliga stämningen med en liten performans. Heli Rekula antyder finkänsligt och med implicerad närvaro något personligt. Marko Karo gör det vardagliga rollspelet till en karneval med hjälp av banala masker.

 

Heli Rekula: In Sooth (11 March), 2012, digital färgkopia, Silisec, 36 x 30 cm.
Aino Kannisto: Utan titel (Telefon), 2012, pigmentutskrift, Diasec, 90 x 130 cm.
Marja Helander: Att ha en lägereld (stillbild från videon), 2016, HD video, 05:48 min.
Antti Laitinen: Lake shift (stillbild från videon), 2016, 4K /HD video, 16:03 min.
Erica Nyholm: Kvinna och flicka i kyrka, 2016, pigmentutskrift, 80 x 100 cm.
Elina Brotherus: Tango Trousers (stillbild från videon), 2015, HD video, 19:21 min.
Harri Pälviranta: Sandgrip #9, 2015, pigmentutskrift, 24 x 18 cm.
Iiu Susiraja: Ketchup (stillbild från videon), 2016, HD video, 00:54 min.
Kari Soinio: Fortfarande hjälte #2, 2016, digital färgkopia, 70 x 105 cm.
Marko Karo: Utan titel (Minotauros), 2017, pigmentutskrift, 136 x 118 cm.