Hyäryllistä: Ett försök förtydligar en förvirrande situation

Takkahuone
8.9.−5.11.2017

Skulpturinstallationen Ett försök förtydligar en förvirrande situation av konstnärsgruppen Hyäryllistä är en helhet som planerats till och förverkligats i Aboa Vetus & Ars Novas Takkahuone-galleri. Samtida världssituationen och globala problem väller fram ur verket. I dagens världstillstånd har var och en av oss ett ansvar att ifrågasätta vårt eget tänkande och agerande, att subjektivt tänka om den väg vi valt att följa är den rätta och om de värderingar vi bär är hållbara.

Visuellt och innehållsmässigt har verket Ett försök förtydligar en förvirrande situation inspirerats av skulptören August Rodins (1840–1917) verk Helvetets portar. Rodins verk består av ett stort antal förvridna människofigurer. Dess centrala figur är Tänkaren som fördjupat sig i sina tankar och befinner sig mitt i en inre kamp. Rodins monumentala verk grundar sig på Dantes (1265–1321) epos, Den gudomliga komedin, där huvudpersonen representerar varje individ på dennes väg till medvetenhet om gott och ont, bort från det samtida samhällets moraliska förfall.

Hyäryllistä är en konstnärsgrupp från Helsingfors och består av tre konstnärer (Jouko Korkeasaari f. 1971, Kajana, Sari Koski-Vähälä f. 1968, Karleby och Heli Kurunsaari f. 1971, Lappo). Gruppen påbörjade sin verksamhet 1992 och utgör en av landets långvarigaste konstnärsgrupper. Gruppens hittills mest omfattande utställning Kretslopp förverkligades på konstmuseet i Lappo 2015.

Konstnärsgruppens medlemmar har alla börjat sitt konstnärliga arbete som målare, men har så småningom också börjat använda andra uttrycksformer. Konstnärerna kommenterar utöver den omgivande världen också konstens utveckling. Gruppen arbetar med konceptuella installationer. Vid sidan om de gemensamma verken arbetar gruppens konstnärer också på eget håll. Korkeasaari förverkligar installationer, Koski-Vähälä tredimensionella stilleben av vardagens överskottsmaterial och Kurunsaari arbetar med träsnitt. Handarbete, långsamhet, upprepning och kroppslighet är de element som gruppens arbete består av. Gemenskap och ett workshopaktigt görande för det konstnärliga arbetet vidare.

Vid ingången till 2000-talet verkade Hyäryllistä aktivt i Åbo. Gruppens ateljé, Studio Hyäryllistä, fungerade som ett alternativt utställningsrum på adressen Aningaisgatan 5. Utöver studioutställningarna upprätthölls året runt i utrymmets fönster skylfönstergalleriet Fastarts, som kommenterade stadsutrymmet. Genom gruppens verksamhet presenterades i utrymmet under åren 1997–2004 mer än hundra konstnärer från Finland och utomlands.

Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande

www.hyaryllista.net

Vy från utställningen Ett försök förtydligar en förvirrande situation. Foto: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Konstnärsgruppen Hyäryllistä Jouko Korkeasaari, Sari Koski-Vähälä, Heli Kurunsaari i sin utställning. Foto: Jari Nieminen/ Aboa Vetus & Ars Nova.
Hyäryllistä: Ett försök förtydligar en förvirrande situation, 2017 (detalj). Foto: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Hyäryllistä: Ett försök förtydligar en förvirrande situation , 2017 (detalj). Foto: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Vy från utställningen Ett försök förtydligar en förvirrande situation. Foto: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Hyäryllistä: Ett försök förtydligar en förvirrande situation, 2017 (detalj). Foto: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.