Här och nu. Performancekonst i Finland

Ars Nova
1.2.−28.4.2013
Roi Vaara: Artist's Dilemma, 1997.
Roi Vaara: Artist's Dilemma, 1997.

Den första museiutställningen som koncentrerar sig på finländsk performancekonst presenterar performancekonsten som berörande, rolig och helhetsbetonande.
I en performance ställer konstnären ut sig själv genom den egna kroppen. Det handlar om försvinnande konst: en performance har en viss varaktighet och sker på ett visst ställe – här och nu. I Aboa Vetus & Ars Novas utställning under vårvintern ges en omfattande presentation av den finländska performancekonsten från de första under 1970- och 1980-talen gjorda experimenten till dagens omsorgsfullt dokumenterade verk.

Performancekonsten har en engångskaraktär som sträcker sig från en specifik situation och plats till kontakten mellan konstnären och publiken. Konstnären och hans verk, till och med hans liv, är för en stund lika med verket. I utställningen Här och nu. Performancekonst i Finland är performancekonstnärerna inte fysiskt närvarande, men uppfattningen om konstformens kroppslighet, tidsbundenhet och delaktighet förmedlas genom videodokumentärer, fotografier, texter och föremål.

I Finland verkar idag en stor del konstnärer som arbetar med performance och uppträdande konst. Deras verksamhet är aktivt och professionellt såväl i hemlandet som utomlands. Detta ger en bra orsak till att granska performancekonstens rötter och utveckling i Finland. Konstformen är ofta representerad på olika branschens festivaler, men tidigare har man inte arrangerat museiutställningar om finländsk performancekonst. Inom utställningen har performancekonsten, som ofta hållit sig till sidan om bildkonstens mer framhävda position, visat sig vara mångfasetterad och lättillgängligare än dess rykte påstått.

Utställningens äldsta dokumentationer är från 1970- och 1980-talen. Ett ännu tidigare exempel på performancekonstens ”förspel” utgörs av ett kort tv-avsnitt av Helsinki Street Piece-happeningen som förverkligades 1963. På 1980-talet skedde inom performancekonsten mycket som lämnat kvar i vår konsthistoria. Årtiondet reste konstformen till en synlig del av Finlands bildkonst, speciellt genom grupperna Record Singers, Jack Helen Brut och Homo $. 1990-talet presenteras i utställningen av bl.a. den finländska performancekonstens klassiska namn, Roi Vaara och Irma Optimisti. De uppträder fortfarande aktivt såväl i Finland som utomlands. Konstnärer som påbörjat sin karriär under de senaste tio åren är Antti Laitinen, Mimosa Pale och Pilvi Takala. I utställningen deltar också Annette Arlander, Minna Heikinaho, Reijo Kela, Harri Larjosto, Ilkka-Juhani Takalo-Eskola, Teemu Takatalo och Raila Knuuttila, kollektivet Toisissa tiloissa samt Ö-ryhmä.

Utställningens arbetsgrupp utgörs av Aboa Vetus & Ars Nova-museets amanuenser Silja Lehtonen och Laura Boxberg, samt performancekonstens länskonstnär Leena Kela. Utställningen har förverkligats i samarbete med Centret för konstfrämjande, Sydvästra Finlands regionalbyrå.

Live performance

Utöver de performanceuppträdanden som på olika sätt blivit bevarade och som visas i utställningssalarna, utgör också live performanceuppträdanden en viktig och kompletterande del av utställningen. Programmet inleds direkt efter att utställningen öppnats med koreanska Mary Song på lördagen 2.2 och hennes performance Black Eyes (kamagnun), som överväger språkets väsen och kalligrafitraditionen. 16.2 visas Edible Finns-gruppens (Jan-Erik Andersson, Kari Juutilainen, Pertti Toikkanen) ”ätperformance”, en typ av performance som gruppen uppträtt med sedan 1990-talet.  John Court, som är känd för sina långa performanceuppträdanden, utför en åtta timmar lång performance i Ars Novas utrymmen på Mattis namnsdag 24.2. I slutet av februari ges en möjlighet att bekanta sig med videoperformance: Irma Optimisti uppträder 27.2 kl 17.30, varefter forskare Riikka Niemelä föreläser om ämnet Esityksiä kameralle ja kameran kanssa: videoperformanssi Suomessa. I mars 14.3. visas länskonstnär Leena Kelas performance och i april 21.4 Saa sanoa-produktionens verken av community art Saatan sanoa. Under utställningens sista öppethållningsdag 28.4 avslutas programmet av den finländska performancekonstens grand old lady, Outi Heiskanen.

Performancekonstnärerna uppträder i Aboa Vetus & Ars Nova-museets utrymmen. En del av performance tillställningarna är avgiftsfria, en del kräver museets inträdesbiljett. För alla öppna, allmänna guidningar som ingår i inträdesbiljettens pris ordnas lördagar och söndagar kl 11.30 på finska.
Ytterligare information: Museossa tapahtuu

Antti Laitinen: Three Stones, 2004. Helsingin taidemuseo / karttuva kokoelma kuva: Hanna Kukorelli @HTM.
Annette Arlander: Year of the Ox - Riding a Buoy, 2010.
Pilvi Takala: Bag Lady, 2006. Courtesy of Galerie Diana Stigter and Carlos/Ishikawa.
Ilkka-Juhani Takalo-Eskola: Yritys käyttää välinettä, 1973. Kuva: Jarmo Takaloeskola.