Årets unga konstnär 2019 – Nastja Säde Rönkkö: for your charred bones and restless soul

Ars Nova
13.9.−3.11.2019

Utställningen presenterar det av Nastja Säde Rönkkös produktion som blivit färdigt under det här året. Den största delen är videoverk som presenteras i installationsform, och i vilka konstnären förenar teckningar, målningar, fotografier och föremål. Som utgångspunkt har fungerat konstnärens egenhändigt skrivna texter kring vilka hon har byggt upp videornas bild- och ljudvärldar. Texterna som är utformade som dikter förmedlar starka och personliga stämningar.

Nastja Säde Rönkkö behandlar i sin konst mänsklighetens grunder såsom sociala relationer, kärlek, empati och närhet. I verken kan man skönja den rädsla och den känsla av kraftlöshet som väcks av de hotbilder som färgar vår tid, men också hopp och tröst. I sitt arbete under den senaste tiden har Rönkkö funderat speciellt på den digitala erans förhållande till makten, humaniteten och människosläktets framtid.

Nastja Säde Rönkkö (f. 1985) är den i ordningen 35:e Årets unga konstnär. Hon bor och arbetar i Helsingfors och London. Rönkkö utexaminerades som magister i bildkonst (MFA) år 2011 från konstskolan Slade School of Fine Art i London. Hennes internationella karriär har fört henne till olika delar av världen för att framträda och delta i utställningar.

Utställningen förverkligas i samarbete med Tammerfors konstmuseum.

Nastja Säde Rönkkö: stillbild ur videon ICELAND, 2019, HD video
Nastja Säde Rönkkö: stillbild ur videon A Seal Story, 2019, HD video, kuvaus Iris Kärkkäinen
En vy från utställningen. Foto: Jari Nieminen
konstverk Polar Bear, 2019. Valokuva Jari Nieminen.