Antti Oikarinen: Nästan ingenting

Takkahuone
27.11.2020−23.5.2021

På pappersarken syns spår av teckningar som suddats bort med gummi. Av dem har så mycket suddats bort att man i originalteckningen kan skönja på sin höjd några former. Varför har man till utställningen fört teckningar som har suddats ut och dömts ut som misslyckade? Vad har det från början funnits i dem?

De nästan tomma arken och tanken på förkastade teckningar på museets väggar väcker frågor men deras framställningssätt tillför helheten ännu en aspekt som är oväntad. Motivet för förundran förändras när det blir uppenbart att Antti Oikarinen inte alls har använt sig av suddgummi i sina verk. Verken är helt enkelt teckningar med blyertspenna. De är skickligt utförda och bearbetade teckningar som föreställer bortsuddade teckningar. Originalteckningarna har aldrig funnits och vi får inte heller veta vad de skulle ha föreställt.

Antti Oikarinen är känd för sina överraskande verk där han leker med materialen och med hur vi uppfattar att vissa material enligt vårt tycke borde se ut. Hans verk avslöjar ofta hur lätt det är att se någonting som inte är helt sant. I hans konst kombineras ett detaljerat, tidskrävande arbetssätt med en konceptuell nivå på vilken han undersöker observationens tillförlitlighet.

Antti Oikarinen (f. 1974) bor och arbetar i Riihimäki. Han har utexaminerats som filosofie magister från Uleåborgs universitet med huvudämnet matematik (1998) samt som magister i bildkonst från Bildkonstakademin (2006). Han har hållit flera separatutställningar och deltagit i sam- och grupputställningar i Finland och Europa. Hans verk finns i flera finländska museisamlingar.

Utställningen har fått understöd från undervisnings- och kulturministeriet.

Antti Oikarinen: Teckning, 2020, blyertspenna på papper
Antti Oikarinen i sin utställningen Nästan ingenting. Foto: Jari Nieminen.