Aboa Vetus – det gamla Åbo

Finlands enda arkeologiska museum, Aboa Vetus, är en stadsdel upphittad under jord, där man har levt i sekler. I museiområdet finns ruiner av sex medeltida stenbyggnader, mellan vilka det löper Kloster ågatan.

Museet fick sin början på 1990-talet som resultat av stadsarkeologiska utgrävningar. Byggnaderna som grävdes fram bevarades i det tillstånd de var då de hittades. De berättar om områdets olika skeden och historiska nivåer. Källare av medeltida husen är byggda på 1300- och 1400-talen.  Efter Åbo storbrand i 1827 byggde man staden om: gatorna gjordes bredare och byggnadsbeståndet glesare – en ny, öppen rutplan dolde ruinerna av det medeltida Åbo. Kring sekelskiftet 1900 var Åbo badinrättning verksam på tomten. År 1928 lät tobakfabrikör Hans von Rettig bygga den imponerande Villa von Rettig som privatbostad åt sin familj. Sedan 1995 har museet för historia och nutidskonst Aboa Vetus & Ars Nova varit verksam i Rettigska palatsets lokaler.

Ett förmöget stenhuskvarter

Aboa Vetus hör till Klosterkvarteret, som var en av de fyra stadsdelarna i det medeltida Åbo. På den tiden var Åbo den näst största staden i Sverige, ett livligt centrum för handel, förvaltning och kyrkligt liv. Museitomten beboddes av förmögna köpmän. Ståtliga hus byggda i sten och tegel samt många upphittade föremål som knivar med silverdekorationer, skärvor av fina dricksglas samt guldringar, vittnar om lyx inom räckhåll för få.

Lek, spela, undersök!

I museet finns det mycket att upphitta för besökare av alla åldrar. Kunskap fördjupas genom att leka, spela, röra och undersöka. Försök att snurra ett medeltida snurrben eller ta en skrivpinne och skriv på en vaxtavla! I utställningen Beniga berättelser är det intressant att igenkänna och undersöka djurben.

Man får ständigt ny information om den förflutna staden och dess invånare, eftersom museet företar fortfarande arkeologiska utgrävningar.

Inom Aboa Vetus området har grävts fram 1000 kilo ben, små bitar och hela skelett av djur. Bilden visar ett skelett av hund. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
Inom Aboa Vetus området har grävts fram 1000 kilo ben, små bitar och hela skelett av djur. Bilden visar ett skelett av hund. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
Dockhemmet illustrerar hur museiområdets ruiner har sett ut på medeltiden. I Aboa Vetus finns det flera punkter där man kan fördjupa sina kunskaper genom att leka, spela, röra och undersöka. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
Dockhemmet illustrerar hur museiområdets ruiner har sett ut på medeltiden. I Aboa Vetus finns det flera punkter där man kan fördjupa sina kunskaper genom att leka, spela, röra och undersöka. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
Miniatyren uppvisar köpmans stenhus som låg på den samma platsen under medeltiden. Husets ruiner ligger bredvid och man kan ännu stiga in i källaren. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
Miniatyren uppvisar köpmans stenhus som låg på den samma platsen under medeltiden. Husets ruiner ligger bredvid och man kan ännu stiga in i källaren. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
En av Åbos medeltida brunnar har legat inom museiområdet. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
En av Åbos medeltida brunnar har legat inom museiområdet. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
Genom arkeologiska utgrävningar har bland annat kanonkulor hittats inom museiområdet. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Kim Krappala.
Genom arkeologiska utgrävningar har bland annat kanonkulor hittats inom museiområdet. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Kim Krappala.