Aboa Vetus – Grundutställning

Den återfunna staden

Aboa Vetus ruinområde rymmer ruinerna av sex medeltida byggnader bland vilka utställningen bräder ut sig. Här utformas områdets stadsaktiga karaktär samtidigt som vyer öppnas mot enstaka källare. Kloster ågatan, som var en av Åbos medeltida huvudgator, löper fortfarande rakt genom området.

Museiområdets ruiner grävdes fram innan museet öppnades år 1995 i omfattande arkeologiska utgrävningar. Byggnaderna bevarades i det tillstånd de var då de hittades och den skiktstruktur som under historiens gång blivit synlig i konstruktionerna gokändes som sådan.

Ruinområdet befinner sig i den stadsdel som på medeltiden kändes som Klosterkvarteret. Här bodde rika köpmän och hantverkare vilket utmärks av de stora sten- eller tegelmurade byggnaderna. Museiområdets arkeologiska fynd som rester av kakelugnar, glasskärvor av eleganta dricksglas eller en borttappad guldring pekar ytterligare på den lyx som endast få hade tillgång till under medeltiden. En del av fynden, bl.a en sko av nötskinn som blivit ihop satt på en läst och som tillhört ett ca 6 år gammalt barn, har man med hjälp av konservering kunnat få i relativt god form. I en del fall har man med hjälp av fragment kunnat framställa kopior av ursprungliga föremål.

Museet erbjuder även aktivitetsstationer där man kan prova hur det är att skriva med skrivpinne på vaxtavla, bekanta sig med olika tekniker som använts under medeltiden för bygge av tegelvägg eller spela medeltida spel. Leka får man också i en miniatyrmodell av ett 1400-tals köpmanshus där dockor och djurfigurer ger en möjlighet att leva sig in i vardagen för flera hundra år sedan.

Inom Aboa Vetus området har grävts fram 1000 kilo ben, små bitar och hela skelett av djur. Bilden visar ett skelett av hund. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
Inom Aboa Vetus området har grävts fram 1000 kilo ben, små bitar och hela skelett av djur. Bilden visar ett skelett av hund. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
Nukkekoti havainnollistaa miltä museoalueen kivitalojen rauniot ovat keskiajalla näyttäneet. Aboa Vetuksessa on useita pisteitä, joilla voi syventää tietoa leikkimällä, pelaamalla, koskemalla ja tutkimalla. Kuva: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
Nukkekoti havainnollistaa miltä museoalueen kivitalojen rauniot ovat keskiajalla näyttäneet. Aboa Vetuksessa on useita pisteitä, joilla voi syventää tietoa leikkimällä, pelaamalla, koskemalla ja tutkimalla. Kuva: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
Miniatyren uppvisar köpmans stenhuset som låg på den samma platsen under medeltiden. Husets ruiner ligger bredvid och man kan ännu stiga in i källaren. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
Miniatyren uppvisar köpmans stenhuset som låg på den samma platsen under medeltiden. Husets ruiner ligger bredvid och man kan ännu stiga in i källaren. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
En av Åbos medeltida brunnar har lågt inom museiområdet. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
En av Åbos medeltida brunnar har lågt inom museiområdet. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.
Genom arkeologiska utgrävningar har bland annat kanonkulor hittats inom museiområdet. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Kim Krappala.
Genom arkeologiska utgrävningar har bland annat kanonkulor hittats inom museiområdet. Bild: Aboa Vetus & Ars Nova, Kim Krappala.