8:e Åbobiennalen

Ars Nova
17.11.2017−8.4.2018

Konstnärer i Aboa Vetus & Ars Nova 
Anna Estarriola • Teemu Korpela • Riikka Kuoppala • Juha Mäki-Jussila • Pekka Niskanen • Tuula Närhinen • Anssi Pulkkinen • Minna Rainio & Mark Roberts • Päivi Takala • Nora Tapper • Nita Vera • Hanna Vihriälä

Konstnärer i Galleri Å
Minna Suoniemi (17.11.–17.12.2017)
Simo Ripatti (22.12.2017–28.1.2018)
Reija Meriläinen (2.2.–4.3.2018)

I den i ordningen 8:e Åbobiennalen deltar 16 toppkonstnärer som arbetar i Finland. Deras koncentrerade arbetssätt och verkens motiv som talar till en gör utställningen till den här vinterns konstevenemang i Finland. Utställningen visas på två adresser, på Aboa Vetus & Ars Nova samt på Konstnärsgillets i Åbo Galleri Å i kvarteret intill. Alla verk på utställningen ställs ut för första gången.

Man har inte gett den 8:e Åbobiennalen ett enda tema som skulle ha väglett konstnärerna. I utställningens verk kan man direkt avläsa vad det är som talar till just de här aktörerna i det här ögonblicket. Här finner man en vaksam granskning av vår tids fenomen samt å andra sidan en djup koncentration på de egna konstnärliga arbetsprocesserna. Materialiteten är starkt närvarande i många av installationerna som krävt åtskilliga arbetstimmar. I medieverken är blicken fast förankrad i nuögonblicket, men samtidigt öppnar de glimtar av det förflutna och minnet.

Urvalsförfarandet

Åbobiennalens konstnärer valdes i augusti 2016. Juryn som valde konstnärerna bestod av Aboa Vetus & Ars Novas museichef Johanna Lehto-Vahtera, amanuenser Eeva Holkeri, Silja Lehtonen och Laura Ruohonen, verksamhetsledaren för Konstnärsgillet i Åbo Riina Kotilainen, vik. intendenten för Helsingfors konstmuseum HAM Pirkko Siitari och allmänhetens representant Hanne Mustiala.

Biennalpriset

Sedan 2003 har en av utställningens konstnärer valts till Åbobiennalens vinnare. Riitta Monto, chefredaktör för Turun Sanomat, väljer vinnaren på den 8:e Åbobiennalen. Vinnaren belönas med 5 000 euro och offentliggörs i februari 2018.

Tilläggsprogram

Utställningen kompletteras av ett tilläggsprogram som innehåller bland annat guidningar, konstnärsträffar och föreläsningar på finska.

Kanalen

I samband med den 8:e Åbobiennalen omvandlas Aboa Vetus & Ars Novas galleri Omatila till ett konstlaboratorium som kallas Kanalen. Studerandena vid Åbo yrkeshögskolas bildkonstnärliga linje förverkligar Kanalen, som är ett öppet och dialogiskt utrymme där man kan vidga sina vyer beträffande utställningens innehåll.

>> TURKUBIENNAALI.FI