UTSTÄLLNINGAR

KOMMANDE

Omatila 24.5.−1.9.2019
Vilken är den direkta verkan av klimatet och klimatförändringarna på naturen, kulturmiljöerna och människors liv förr, nu och i framtiden? Projektet vänder sig till unga i högstadiet och studerar vädret som fysikaliskt, kulturellt och historiskt fenomen. Utställningen har kommit till genom workshopar..
Ars Nova 14.6.−3.11.2019
Utställningen visar tre verk av den prisbelönade Åbokonstnären från åren 2017–2019. Det nyaste av dem visas för första gången på utställningen. Verken är filmer som Ekström spelat in på 8 mm smalfilm och tar upp myter, tid, minne och glömska. Utställningen sträcker sig ut över tre olika rum på andra våningen.
Ars Nova 13.9.−3.11.2019
Nastja Säde Rönkkös verk har en tonvikt på kommunikation, social samhörighet och situationer med interaktion. Hon arbetar bland annat med performance och mediekonst. Prisutställningen visar både tidigare produktion och nya verk av Rönkkö. Utställningen tas fram i samarbete med Tammerfors konstmuseum.  
Ars Nova 15.11.2019−2.2.2020
Åbo konstnärsgille fyller 95 år och för att hedra jubileumsåret ordnar vi en utställning som visar verk av gillets medlemmar.
Takkahuone 15.11.2019−2.2.2020
DOKUMENTET är en serieinstallation som kom till genom samarbete mellan Hanneriina Moisseinen och dramaturgen och pjäsförfattaren E. L. Karhu. Installationen är utställd för första gången och har växlande element av bildsömnad och text ur en pjäs av Karhu.