Matti Koivurinta-stiftelsens konstsamling

Matti Koivurinta-stiftelsens konstsamling består av verk som representerar närhistorien av Finland och den västerländska världen. Samlingens äldsta verk är från slutet av 1800-talet, men främst är tyngden på tiden efter 1950-talet och nutiden. Som grund för samlingen är privatkonstsamlarens, kommerseråd Matti Koivurintas, konstsamling.

Nya verk införskaffas till samlingen regelbundet. Syftet är att utöka och fylla på Aboa Vetus & Ars Novas konstsamling enligt dess samlingspolitiska principer. Idag innehåller den cirka 650 verk.

I Matti Koivurinta-stiftelsens samlingar finns verk av flera stora namn inom modernism och nutidskonst. 1900-talets internationella stjärnor är bland annat Pablo Picasso (1881–1973), Max Ernst (1891–1976), Auguste Herbin (1882–1960) och André Masson (1896–1987), Andy Warhol (1928–1987) och David Hockney (f. 1937). I samlingen finns även en stor andel finsk konst från 1900-talets början till idag. Verk finns bland annat av följande konstnärer: Otto Mäkilä (1904–1955), Lars-Gunnar Nordström (1924–2014), Matti Kujasalo (f. 1946), Veikko Hirvimäki (f. 1941), Jan-Erik Andersson (f. 1954).

Den egna konstsamlingen är en viktig del av Aboa Vetus & Ars Novas verksamhet. Samlingen visas upp mångsidigt för publiken och utställningen byts ut minst två gånger om året, på hösten och på våren. Man strävar till att ge en omfattande bild av stiftelsens konstsamling och att presentera dess utmärkande drag så mångsidigt som möjligt.

Aboa Vetus & Ars Novas fasad pryds av två offentliga verk som tillhör Matti Koivurinta-stiftelsens konstsamling: Elefantskvären, planerad av Hanna Vihriälä (f. 1974) bjuder in till lugn och vila. På muren som omringar museet påminner Jan-Erik Anderssons (f. 1954) konstverk Fredrika Runeberg och punkt om områdets historia och tidigare invånare. En del av konstsamlingens skulpturer är placerade vid offentliga byggnader runtom i Åbo. Exempelvis kan Harry Kivijärvis (1931-2010) granitskulpturer hittas vid både Åbo Handelshögskola och utanför Gatorade Center.