Samlingar och forskning

Museer är värnare, samlare och förmedlare av det gemensamma kulturarvet. Aboa Vetus & Ars Novas uppgift i samband med kulturarv är att samla nutidskonst och att studera arkeologi. Nyckelstenarna för museets samlingsverksamhet utgörs av Matti Koivurinta-stiftelsens konstsamling, fornlämningarna på museets tomt och en samling av arkeologiska jordfynd som upphittats på  museiområdet. Att arbeta med forskning är vardag inom museiarbetet. Forskningen ansluter sig utöver föremåls- och konstsamlingen också till förberedelser av utställningar, dokumentering, projekt och publikationer.

Aboa Vetus & Ars Novas verksamhetsideologi kan beskrivas som följande:

Aboa Vetus & Ars Nova är ett privat museum i Åbo, vars verksamhetsfält är att forska, bevara, presentera och förmedla nutidskonstens och Finlands medeltida kulturarv samt kundservice. Museet undersöker och hämtar historia, konst och kultur närmare genom den grund- och tilläggsservice som förverkligas.

Aboa Vetus & Ars Nova letar, finner och förmedlar.

TAKO verksamhet

Aboa Vetus & Ars Nova är med i ett gemensamt dokumentations- och samlingsarbete vid finska museer. Museer som deltar i TAKO verksamheten har som mål att fördela ansvaret för insamling och dokumentation mellan museerna. Verksamheten görs i sju pooler som bildats enligt deras innehåll. Aboa Vetus & Ars Nova är ordförande för Pool 6 under säsongen 2011-2012.