Åbo Biennal

Ett viktigt fönster för finländsk och annan europeisk nutidskonst är Åbobiennalen som ordnades första gången år 1998 i Ars Nova.

Sedan 2003 har Åbobiennalen ordnats regelbundet på ojämna årtal. Utställningen med tillhörande evenemang som ordnas varannan sommar är en kontinuerlig process för museet och någon fas av den är ständigt under arbete. Biennalen är också en stor utmaning för de inbjudna konstnärerna, eftersom de ofta producerar nya verk till de tematiska utställningarna.

Åttonde Åbobiennalen öppnas i slutet av 2017. Vänligen se nyaste information: www.turkubiennaali.fi.

Åbo Biennal 2017
november 2017–februari 2018
www.turkubiennaali.fi

Biennial Foundation