Press

Välkommen till Aboa Vetus Ars Novas pressidor! På dessa sidor publiceras museets pressmeddelanden och bildmaterial för mediernas användning.

Om du vill ha pressmaterial från Aboa Vetus Ars Nova genom e-post, var vänlig och kontakta  informatören: selina.kiiskinen(at)aboavetusarsnova.fi

Bildbanken

Användarnamn för användningen av pressbildbanken kan beställas från museets informatör (se kontaktuppgifterna nedan)

Kontaktuppgifter

Amanuens, informatör Selina Kiiskinen
Telefon: 0207 181 639, selina.kiiskinen@aboavetusarsnova.fi

Stavningen av museets namn

Vi ber medierna att ta i beaktande stavningen av museets namn: Aboa Vetus Ars Nova eller Aboa Vetus Ars Nova-museum.