Museerna som innovationsplattformar – ett nytt projekt utvidgar museernas användningsändamål

NYHETER | Publicerad: 9.2.2018

Aboa Vetus & Ars Nova samordnar ett projekt med syfte att hitta nya sätt att använda museer och stöda unga personers arbetslivsfärdigheter. Projektet bygger upp samarbete mellan högskolor, aktörer inom företagarfostran och museer.

”Det är fråga om ett utvecklingsprojekt där framgångar och misslyckanden hjälper med att skapa nya verksamhetsmodeller. Genom försök undersöker vi hur museerna kan fungera som plattformar för samhällsverksamhet. Syftet är att utveckla innovationsutbildningen för unga högskolestuderande och stöda ungdomarnas möjligheter till samhällspåverkan”, berättar Maria Granlund, som arbetar som samordnare för projektet Museerna som innovationsplattformar.

Museerna som innovationsplattformar är ett tvåårigt utvecklingsprojekt som genomförs av fyra aktörer: museet Aboa Vetus & Ars Nova, Tekniska museet, Humanistiska yrkeshögskolan Humak samt Ung Företagsamhet rf. Som resultat av projektet erbjuds det nya verksamhetsmodeller för museer och andra organisationer som arbetar med unga personer.

Det tredelade projektet inleds i februari med en tankesmedja där högskolestuderande definierar olika samhälleliga problem och utmaningar. Tankesmedjorna har tillgång till museernas utrymmen, utställningar och sakkunskap. Framställningar av experter förbereder verkstäderna och sätter sig in i framtidens arbete, megatrender, innovationer och intuition. Projektets centrala mål är att uppmuntra till ett nytt tankesätt och att modigt använda museet som ett underlag för tankarna.

I projektets andra fas väljer de unga ut de mest intressanta av dessa utmaningar och bearbetar dem under ledning av innovationshandledare, inspirerade av det material som museerna erbjuder samt den kreativa omgivningen. I den tredje fasen förmedlar man arbetsmodeller som utvecklats och testats inom projektet till andra aktörer som arbetar med utbildning av unga.
Projektet har finansierats med medel ur Europeiska socialfonden och är en del av Europeiska kommissionens program Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

Information om aktörerna:

Aboa Vetus & Ars Nova är ett museum för historia och nutidskonst som öppnades i Åbo 1995. Museet strävar till att hitta nya sätt att samarbeta med allmänheten.

Tekniska museet, som ligger i Gammelstaden i Helsingfors, är det enda allmäntekniska museet i Finland. Museet är en arena för Finlands industri och teknik som bevarar det förflutna, tolkar nutiden och lodar framtiden. Visionen är ett intressant museum som förnyar sig enligt tidens anda, har omfattande nätverk, bryter ner skiljemurar inom kultur och näringsliv, samt skapar berättelser om det tekniska kulturarvet.

Humak är en internationell och samhällelig högskola som utvecklar ett rättvist och samhälleligt Finland. Humak producerar delaktighet, samhällelig välfärd och gemenskap, samt skapar ny kunskap, kompetens och expertis inom sina branscher.

Ung Företagsamhet rf (UF) ingår i det internationella Junior Achievement (JA)-nätverket. JA är världens största organisation som erbjuder företagar- och konsumentfostran för unga. UF erbjuder program för olika skolstadier som stöder 7–25-åriga ungas företagaranda, arbetslivsfärdigheter och kunskaper i hushållsekonomi.

Ytterligare information:

Maria Granlund, projektsamordnare
Aboa Vetus & Ars Nova
maria.granlund@aboavetusarsnova.fi
tfn 0207 181 644

museoinno.fi