Minna Rainio och Mark Roberts får Åbobiennalens pris

NYHETER | Publicerad: 19.2.2018

Den humana kortfilmen om flyktingskap berör på många plan

Åbobiennalens pris erhålls av konstnärerna Minna Rainio och Mark Roberts. De deltar i den 8:e Åbobiennalen med kortfilmen They Came in Crowded Boats and Trains. Aboa Vetus & Ars Nova beviljar de vinnande konstnärerna ett pris på 5000 euro.

Mottagaren av priset valdes av chefredaktören för Turun Sanomat Riitta Monto. Hon motiverar sitt beslut på följande sätt:

Minna Rainios och Mark Roberts They Came in Crowded Boats and Trains är ett visuellt starkt och humant verk.

Den 18-minuter långa kortfilmen ställer finländarnas närhistoria under lupp på ett intressant sätt på två plan och jämför händelserna under två höstar, 2015 och 1944. Via gränsen mellan Sverige och Finland anlände till Torneå på hösten 2015 över 20 000 irakiska asylsökande. Rainios och Roberts verk börjar som ett dokument om tigande människors vandringar i en svårframkomlig terräng, i tidvis dystra landskap.

Betraktarens antagande och tolkning förs till ett nytt plan, när det kommer fram att de irakiska asylsökandena i videon inte föreställer sig själva. De gestaltar finländarnas evakueringsfärd på hösten 1944, då evakueringsordern förde över 55 000 i skydd över gränsen till Sverige. Det var över dubbelt så många finländare som förflyttade sig i skydd över gränsen, i jämförelse med de asylsökande som anlände till Finland på hösten 2015.

Manuskriptet till Rainios och Roberts verk håller spänningen uppe ända till slutet. Struktureringen av episoderna är så medveten att den fungerar.

Berättelsens lilla pärla är en meningsyttring: ”Om jag ska vara ärlig är maten inte särskilt god.” Innan betraktaren hinner jubla över otacksamheten hos den som får hjälp, visar det sig att kommentaren kommer från en finländsk evakuerads värdering av den svenska, mycket söta maten.

Biennalverket tillför med konstens hjälp den samhälleliga diskussionen en djupt mänsklig synvinkel.

Minna Rainio (f. 1974) och Mark Roberts (f. 1970) bor och arbetar i Helsingfors. I sina videoverk och installationer med rörlig bild utforskar de den sociala och politiska maktens inverkan på individens upplevelser. Deras arbetssätt baserar sig på en grundlig forskning, på basen av vilken de producerar verk som bygger på ett dokumentärt material. Arbetsparets verk har visats på flera utställningar i Finland och utomlands.

Det prisbelönta verket har producerats av Flatlight Creative House. Dess producent var Maria Gullsten och dess filmare Ilmari Mannermaa.

I den 8:e Åbobiennalen deltar 16 konstnärer. Verk av tretton av konstnärerna finns ännu utställda på utställningen på Aboa Vetus & Ars Nova ända till den 8.4. På Åbo konstnärssällskaps Galleria Å har som en del av Åbobiennalen ordnats på varandra följande utställningar av tre av konstnärerna. Den sista utställningen i serien visas på galleriet fram till den 4.3.

Den 8:e Åbobiennalens konstnärer

På Aboa Vetus & Ars Nova 17.11.2017–8.4.2018
Anna Estarriola • Teemu Korpela • Riikka Kuoppala • Juha Mäki-Jussila • Pekka Niskanen • Tuula Närhinen • Anssi Pulkkinen • Minna Rainio & Mark Roberts • Päivi Takala • Nora Tapper • Nita Vera • Hanna Vihriälä

På Åbo Konstnärssällskaps Galleria Å
Minna Suoniemi 17.11.–17.12.2017
Simo Ripatti 22.12.2017–28.1.2018
Reija Meriläinen 2.2.–4.3.2018

www.turkubiennali.fi

Minna Rainio & Mark Roberts: stillfoto ur kortfilmen They Came In Crowded Boats And Trains, 2017
Minna Rainio & Mark Roberts: stillfoto ur kortfilmen They Came In Crowded Boats And Trains, 2017
Minna Rainio & Mark Roberts: They Came In Crowded Boats And Trains, 2017
Minna Rainio & Mark Roberts: They Came in Crowded Boats and Trains, 2017.
Mottagaren av Åbobienniel priset valdes av chefredaktören för Turun Sanomat Riitta Monto. Foto: Jari Nieminen.
Mottagaren av Åbobienniel priset valdes av chefredaktören för Turun Sanomat Riitta Monto. Foto: Jari Nieminen.