Arkeologens fynd: korsformat hängsmycke i bly

NYHETER | Publicerad: 30.8.2012

Det korsformade hängsmycket, som under sommaren hittats bland med fylljorden i en källare, representerar en mycket enkel gjuten modell. Dess framställningsmaterial, bly, har dock varit ett rätt så dyrbart material under medeltiden och i början av nya tiden. Eftersom en korsarm gått av, är det svårt att säga hur korset en gång burits. I utgrävningarna vid Nådendals nunnekloster har man hittat ett exakt likadant hängsmycke som haft hål för hänge. Korset härsammar från 1400-1500-talen och dess klöverformade ändar representerar troligtvis den Heliga Treenigheten.