Arkeologens fynd: fragment av barockkakelugn från 1600-talet

NYHETER | Publicerad: 24.11.2016
Dessa kakel återfanns i samband med arkeologiska utgrävningar under gatstenar som dateras till 1700-talet.
Dessa kakel återfanns i samband med arkeologiska utgrävningar under gatstenar som dateras till 1700-talet.

Aboa Vetus & Ars Nova har under sommaren utfört arkeologiska utgrävningar i källaren av museets kontorsbyggnad, Konsulinna, som ligger på samma tomt som museet. Området har troligen varit bebott sedan 1300-talet.

Kakelugnen kom till Åbo via hansaköpmän och den tyska kulturen under medeltiden. De blev emellertid vanliga i staden först på 1600-talet. Dessa kakel återfanns i samband med arkeologiska utgrävningar under gatstenar som dateras till 1700-talet. Tomterna bredvid gatan har varit bosatta av tyska, maktinnehavande borgare, vars stenhus troligen varit uppvärmda av kakelugnar. Den framgrävda ugnen har möjligtvis blivit förstörd i samband med en av de många stadsbränder som härjade i slutet av 1600-talet.

Barockkakel framställdes under 1600-talet. De är ofta utsmyckade med djur- och växtmotiv, och blev påverkade av konsthantverksprodukter, speciellt textilkonst, som hämtades från Fjärranöstern. Kaklet med hundmotiv härstammar från en annan ugn än kaklen med snäck- och växtmotiv som finns i vitrinen. Hunden avbildades under 1600-talet ofta i kakel med jaktmotiv. Trots sitt vackra utseende var barockugnen en riktig energifrossare – upp till 80 % av värmeenergin gick åt skatorna.