Verkstäder

Aktiviteter för barn i Aboa Vetus & Ars Nova
Aktiviteter för barn i Aboa Vetus & Ars Nova

Den centrala tanken bakom Aboa Vetus & Ars Novas verkstäder är att lära sig genom att själv göra något. Efter den guidade rundturen samlas gruppen i verkstadsutrymmet där guiden introducerar verkstadens tema. Därefter får eleverna i praktiken förverkliga föremål med anknytning till vad de lärt sig under rundturen.

Vid presentationen av varje verkstad beskrivs också museibesökets, gudningens och verkstadens längd samt helhetens pris. Eftersom vi tar betalt för helheten endast en gång av samma grupp, går det utmärkt att fördela verkstäderna och museibesöket exempelvis till två dagar.

Bokningar och mer information:

Amanuens Juha Sillanpää, juha.sillanpaa@aboavetusarsnova.fi, +358 207 181 635

Bokmärke i läder

I verkstaden tillverkas ett dekorerat bokmärke i läder. På medeltiden dekorerades läderföremål som skor, värkor, bälten och knivfodral på många olika sätt. Ett sätt var att trycka mönster i lädret.

I verkstaden tilldelas alla en rektangulär läderbit. Varje deltagarna får dekorera läderbiten genom att själv trycka medeltida dekorationsmotiv eller t.ex. de egna initialerna på bokmärket. Bokmärket kan ytterligare dekoreras genom att klippa fransar i dess ända eller genom att förse det med ett vackert läderband. Det färdiga bokmärket får alla ta med sig hem!

Guidningens och verkstadens längd: 1,5 h
Gudningens och verkstadens pris: 6 € / elev + guidning och handledning 97,50 € / grupp

Bensnurra

Verkstaden passar bäst för 4-klassister eller äldre.

I verkstaden tillverkas ett bensnurra, även kallad vinare, som under medeltiden användes både som leksak och instrument. Som namnet anger tillverkades snurrbenet traditionellt av ben. Genom att trä ett snöre genom benet och sedan snurra på den med båda händerna bildades ett lågt och surrande ljud.

I verkstaden tillverkas snurrebenet av lufttorkande massa. Eftersom detta ”ben” kan användas först efter att ha torkat i ett dygn framställs i verkstaden också ett övningsexemplar av en vanlig knapp. Med övningsexemplaret kan barnen lära sig den rätta snurrtekniken för att senare kunna leka med sitt riktiga ben.

Guidningens och verkstadens längd: 1,5 h
Guidningens och verkstadens pris: 6 € / elev + guidning och handledning 97,50 € / grupp

Kalligrafi

I verkstaden får eleverna bekanta sig med den medeltida fakturan och texturen.

Texten skapas med en kalligrafisk penna på pergamentimitation. Pennan samt skriftinstruktionerna får varje skrivare behålla som minne!

Guidningens och verkstadens längd: 1,5 h
Guidningens och verkstadens pris: 6 € / elev + guidning och handledning 97,50 € / grupp

Konstgrafik

I verkstaden får eleverna bekanta sig med grafik. Verkstaden presenterar konstgrafikens grunder och arbetsmetoder. Varje deltagare får gravera sin egen grafikplatta på en Pressprint-skiva och därefter trycka ett eget konstverk. Det färdiga verket och grafikplattan får var och en ta med sig hem.

I samband med denna verkstad rekommenderar vi en konstrunda till Ars Novas utställningar. Rundvandringen kan enligt eget intresse beställas endera till den aktuella temautställningen eller till Matti Koivurinta-stiftelsens konstsamling.

Guidningens och verkstadens längd: 1,5 h
Guidningens och verkstadens pris: 6 € / elev + guidning och handledning 97,50 € / grupp

Ars Novas temaverkstäder

I samband med Ars Novas utställningar arrangeras på beställning temaverkstäder med anknytning till den rådade utställningen. Fråga oss om mer info!

Guidningens och verkstadens längd: 1,5 h
Guidningens och verkstadens pris: 6 € / elev + guidning och handledning 97,50 € / grupp