Upplevelsestigen

Vi är en del av Upplevelsestigen som upprätthålls av bildningssektorn i Åbo stad. Inom ramen för detta samarbete bjuder vi årligen in alla sjätteklassister på besök till Aboa Vetus. Ars Nova är däremot ett frivilligt mål för konstmuseumsbesök för 1.-4.-klassister.

Upplevelsestigsbesöket kostar 55 € / guide. En guidning kan ha max. 30 deltagare. Läraren skriver ut en beställningsblankett från Upplevelsestigens webbsidor, som med rektorns underskrift fungerar både som inträdesbiljett till museet och som faktureringsblankett.

Mer information om Upplevelsestigens praxis kan fås av Upplevelsestigskoordinator Leena Kulmala, leena.h.kulmala@turku.fi 050 432 3575.

Sjätteklassister

Varje år bjuder vi in alla Åbos sjätteklassister för att bekanta sig med Aboa Vetus och historia. Vi skickar en lista till skolorna där vi har markerat preliminära tidpunkter för klassernas besök. Dessa tider är endast förslag och kan vid behov lätt ändras för att möta skolans behov. Ifall tiden är passlig kan ni bekräfta den med ett telefonsamtal till vår kundbetjäningsamanuens.

Guidningen Det underjordiska förflutna i Aboa Vetus pågår i ca 50 minuter. Genom att undersöka byggnader, ben och olika föremål studerar gruppen vad man kan få reda på från det förflutna med hjälp av arkeologi. Guidningen koncentrerar sig främst på stadsbornas liv och livsmiljö, samt hur staden under århundradens lopp formats till sin nuvarande form.

Sjundeklassister

För sjundeklassister erbjuds en valfri guidning, Museet minns, där museernas roll som samhällets gemensamma minnesorganisationer studeras. Eleverna får fundera på varför det är så viktigt att förvara och bevara vårt kulturarv. Samtidigt behandlas museernas roll som aktörer utgående från museernas synvinkel. Denna del utförs i både Aboa Vetus och Ars Novas utställningslokaler genom en diskussionsbetonad workshop.

1.- 4.-klassister

Ars Nova är ett valfritt konstmuseumsmål för 1. – 4.-klassisterna. Ars Nova har ett flertal växlande utställningar med fokus på nutidskonst. Dessutom finns det en växlande utställning som presenterar verk ut museets egen samling.

Konstis – en sinnesresa i konst är en funktionell museirundtur som ger eleverna en möjlighet att prova på konstnärens olika verktyg och material. Guidningen tar ca 1 timme.

Fråga mer:

Museilektor Janna Jokela
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi