Uppgifter

På denna sidan hittar du uppgifter till museets utställningar som du kan skriva ut och kopiera innan museibesök.

UPPGIFTER TILL HISTORISKA UTSTÄLLNINGAR:

Upptäcktsresa i det medeltida Åbo

Dessa frågor är avsedda för lågstadieelever. Svar på frågor hittar du i museets grundutställning.

Uppgifter för elever (pdf)

All världens föremål

Dessa uppgifter är främst riktade åt lågstadiets yngre elever. De innefattar både uppgifter som skall göras på förhand i skolan och uppgifter som görs i museet. Med hjälp av dessa lär man sig att titta på och berätta om fynden. Som efterarbete diskuterar man i skolan om iakttagelserna man gjort i museet.

Förberedande uppgifter (pdf)
Museiuppgifter (pdf)

De mystiskt försvunna föremålens gåta

Dessa uppgifter är avsedda för aningen äldre elever. I uppgifterna koncentrerar man sig på föremålets historia och spåren som tiden lämnat på föremålet. Så är också största delen av museiföremålens värld uppbyggd – största delen av informationen har försvunnit men mycket återstår.

Förberedande uppgifter (pdf)
Museiuppgifter (pdf)