Uppgifter

På denna sidan hittar du uppgifter till museets utställningar. Uppgifter kan fritt användas av skolklasser och andra grupper med barn.

UPPGIFTSMATERIAL TILL ABOA VETUS

Det här uppgiftsmaterial bekantar eleverna med det medeltida Åbo och stadsarkeologi. Materialet finns på en Padlet-vägg som du kan använda genom länkarna nedanför. Padlet-väggen innehåller information, videos, ett frågespel och olika kreativa uppgifter. På padlet finns det även uppgiftsmaterial till en självständig runda i museet.

OBS! Padlet och Prezi funkar inte med Internet Explorer.

Padlet-väggen till lågstadieelever (länk)

Padlet-väggen till högstadieelever (länk)

Uppgiftsmaterialet till museirundan hittar du också via länkarna nedanför. Rundan kan genomföras i små grupper (äldre elever) eller tillsammans med läraren. Rundan är i form av en Prezi-presentation och funkar bäst med en padda.

Uppgiftsrundan till lågstadieelever (Prezi)

Uppgiftsrundan till högstadieelever (Prezi)

Du kan även skriva ut materialet i pdf-format via länken nedanför.

Uppgiftsrundan till lågstadieelever (pdf)

Uppgiftsrundan till högstadieelever (pdf)

Funkar länker inte? Materialet utvecklas ännu och vi tar gärna emot feedback och idéer. Kontakta museilektor:

Janna Jokela
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi

UPPGIFTSMATERIAL TILL ARS NOVA

De här uppgifter bekantar eleverna med olika temana inom konst. Ni kan välja vilka temana passar bäst till er museibesök. Ladda up och skriva ut uppgifter nedan.

Material och tekniker

Material och tekniker till lågstadieelever (pdf)

Material och tekniker till högstadieelever (pdf)

Nutidskonst och konstnärerna

Nutidskonst och konstnärerna till lågstadieelever (pdf)

Nutidskonst och konstnärerna till högstadieelever (pdf)

Att tolka och tala om konst

Att tolka och tala om konst till lågstadieelever (pdf)

Att tolka och tala om konst till högstadieelever (pdf)

Färger

Färger till lågstadieelever (pdf)

Färger till högstadieelever (pdf)