Det tillgängliga museet

Att befrämja tillgänglighet hör som en väsentlig och självklar del till Aboa Vetus & Ars Nova-museets verksamhet. Utgångspunkten är att alla har samma rätt att röra sig i museet och uppleva dess budskap obehindrat. Tillgängliga utrymmen och utställningar gagnar alla museibesökare, inte enbart specifika besökargrupper.

Aboa Vetus & Ars Nova-museet har under de senaste två åren aktivt satsat på att befrämja musei- och utställningsutrymmenas tillgänglighet. Museet fick tack vare det här arbetet handikappförbundet Kynnys r.f: s Kynnys-pris år 2006.

I museets entréehall finns våningskartor som gör orientering i museiutrymmena enklare.

Aboa Vetus – ett museum för alla sinnen

På Aboa Vetus kan du bekanta dig med det medeltida Åbo omgiven av ungefär 600 år gamla stenhus. Den underjordiska staden öppnar sig för besökarens alla sinnen, och dess ljus, skuggor, dofter och ljud skapar en unik museiupplevelse. Dessutom innehåller utställningen material i anslutning till föremål som hittats vid utgrävningarna som utförts på området, som besökaren får beröra och bekanta sig med.

Ars Nova – konst och växlande utställningar

Ars Novas grundutställning ger en mångsidig inblick i nutidskonst. Bildkonst, skulpturer och installationer visas. De växlande utställningarna presenterar nutidskonst i alla dess former genom att förena olika presentationssätt: bildkonst, skulpturer, installationer, ljud och rörlig bild skapar en unik atmosfär till varje utställning.

I Ars Nova är det också lätt att röra sig med rullstol.

Något att fråga om tillgängligheten? Ta kontakt med oss! (info@aboavetusarsnova.fi / +358 207 181 640)

Tillgänglighet för specialgrupper

Personliga assistenter som kommer tillsammans med en handikappad person har fritt inträde till museet.  

Rörelsehindrade

Inva-bilar
Inva-bilarna kan lämna sina kunder direkt framför museets huvudentré.

Hissar
Ars Novas andra våning kan nås med hiss. Till Aboa Vetus går ingen hiss, men det finns en egen ingång för rörelsehindrade vid entréns omedelbara närhet.

Inva-wc
Inva-wc:n befinner sig i Ars Novas första våning.

Sitsar i utställningsutrymmena
Både i Aboa Vetus och Ars Nova finns sitsar utplacerade för publik användning. Fråga personalen om fällbara klappstolar som kan tas med till utställningsutrymmena.

Att röra sig med rullstol
De båda museerna kan besökas med rullstol, även om rörelse i Aboa Vetus kan ske med vissa begränsningar eftersom museet finns mitt bland medeltida ruiner. Kunder som anländer till museet i rullstol ombedes kontakta museet vid sin ankomst, och om möjligt, redan på förhand (info@aboavetusarsnova.fi / +358 207 181 640).

Synskadade och personer med nedsatt syn

Belysningen på Aboa Vetus har reducerats för att garantera föremålens bevarande. De medeltida ruinerna skapar också vissa hinder för att befrämja tillgänglighet. På grund av detta finns det på vissa ställen trappor och trösklar, och alla utrymmen har inte kunnat förses med ledstångar. Synskadade eller personer med nedsatt syn rekommenderas därför inte att bekanta sig med utställningarna på Aboa Vetus utan en person med god syn.

Blindhund
Blindhundar är välkomna till alla utrymmen på vårt museum.

Auditivt material
En del av Aboa Vetus grundutställning presenteras med hjälp av ljudband. Med hjälp av olika ljudeffekter har skapats en unik "medeltida stämning".

Taktilt material
Till Aboa Vetus grundutställning hör sju aktivitetsstationer, där besökaren konkret kan bekanta sig med olika medeltida material och arbetssätt.

Reliefkarta
Över Aboa Vetus, Ars Nova och de övriga för allmänheten öppna utrymmena finns en bärbar reliefkarta. Språkalternativen är finska, svenska och engelska.

Tekster på klarspråk

Från museets biljettkassa kan finnas guidehäften på klarspråk att hämta för Aboa Vetus som stöd för att göra grundutställningen innehållsmässigt tillgänglig. Det finns två olika häften: ett skrivet ur det medeltida barnets perspektiv samt ett som mer allmänt presenterar det medeltida Åbo.