Sää ja Mää Monialainen oppimateriaali yläkouluille
Sää ja mää

Sään merkityksiä ennen ja nyt.

Sää ja mää on monialainen, ensisijaisesti yläkouluille suunnattu oppimiskokonaisuus, jossa pohditaan sään ja ihmisen vuorovaikutusta sekä ilmaston muuttumista. Oppimateriaalissa säätä lähestytään arkisten kokemusten, ilmastonmuutosta koskevan tiedon sekä historian ja arkeologian kautta. Kokonaisuus tarjoaa opettajille valmiin opetuspaketin sään ja ilmaston käsittelemiseen. Tehtävät ovat yhdistettävissä historian, yhteiskuntaopin, äidinkielen, maantieteen, biologian, kotitalouden ja kuvaamataidon opetukseen.

Sää ja ilmasto

Maantiede, biologia

Aloita tästä

Sää ennen ja nyt

Historia, biologia, maantiede, äidinkieli, kuvaamataito

Aloita tästä

Ilmastonmuutos ja arki

Maantiede, yhteiskuntaoppi, kotitalous, kuvaamataito

Aloita tästä