Vapaaehtoistoimintaa kehitetään turkulaisissa museoissa

UUTINEN | julkaistu: 18.12.2019

Monet museot tarjoavat yleisölle mahdollisuuden kurkistaa kulissien taakse, ja osallistua museoammattilaisten työhön. Vapaaehtoistoiminta voi liittyä tapahtumiin ja näyttelyihin, mutta myös elävöittämiseen, asiantuntemuksen jakamiseen, työhön museoesineiden parissa tai tutkimustyöhön. 

Vapaaehtoistoiminnan eri muotoja yhdistää museoiden halu tarjota kävijöille mahdollisuus syventää suhdettaan kulttuuriperintöön. Arvostus ja oppiminen on molemminpuolista: vapaaehtoiset antavat aikaansa ja osaamistaan museon käyttöön – museo puolestaan tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuoliseen museotyöhön ammatillisesta näkökulmasta.

Aboa Vetus & Ars Nova, Turun museokeskus ja Forum Marinum ovat kehittäneet kuluneen syksyn aikana museoiden vapaaehtoistoimintaa yhteisessä hankkeessa. Tavoitteena on ollut jakaa kokemuksia ja kehittää historian parissa tapahtuvan yleisötyön toimintatapoja. Hankkeen vetäjä on Aboa Vetus & Ars Nova, ja sitä tukee avustuksella Museovirasto.

Monimuotoista toimintaa  

Turun museokeskuksella on vuosikymmenten tuoma kokemus vapaaehtoisten osallistumisesta esimerkiksi Luostarinmäen käsityöläismuseon ja Turun linnan toimintaan. Muun muassa tapahtumissa saattaa olla paikalla kymmeniä käsitöiden taitajia ja historian harrastajia. ”Vapaaehtoistoimintaan osallistuvat kertovat, että museoissa he kokevat olevansa osa porukkaa, saavat uusia ystäviä ja pääsevät jakamaan tietojaan ja taitojaan”, kertoo Turun museokeskuksen tutkija Susanna Lahtinen.

Forum Marinum aloitti vapaaehtoistoiminnan keräämällä yleisön toiveita uuden perusnäyttelyn sisällöistä vuonna 2014. Pidetyksi osoittautunut toiminta on laajentunut muun muassa museon kokoelmien pariin.

Vapaaehtoisten määrä vaihtelee muutamasta hengestä noin pariin kymmeneen tilaisuudesta ja tehtävästä riippuen. Forum Marinumin museotyöntekijä Mika Kurki toteaa vapaaehtoistoiminnan olevan tärkeä lisä museon työssä merellisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi.

Hankkeen vetäjä Aboa Vetus & Ars Nova on joukon uusin tulokas vapaaehtoistoiminnan kentällä. Museo aloitti arkeologian vapaaehtoisille suunnatun toiminnan toissa kesänä, mistä lähtien noin 15 vapaaehtoisen ryhmä on osallistunut arkeologisille kaivauksille ja löytöjen käsittelyyn. ”Vapaaehtoiset ankkuroivat tutkijan osaksi arkielämää, jolloin tutkimuksestakin tulee helpommin lähestyttävää”, toteaa vapaaehtoisryhmää vetävä yleisöarkeologi Elina Mattila. ”Vapaaehtoisten työskentely arkeologien rinnalla on meille luonteva tapa tehdä kansalaistiedettä.”

Vapaaehtoistoiminta osana yleisötyötä

Vapaaehtoistoiminta on osa museoiden yleisötyötä. Sen kautta vapaaehtoinen voi kiinnittyä henkilökohtaisesti museoiden vaalimaan kulttuuriperintöön, ja monelle toiminta onkin rakas harrastus. Vapaaehtoiset ovat voimavara, joille museo on erityinen, ”meidän museo”.

Museoiden tehtävä on luoda mahdollisuuksia osallistua. Museot kantavat yhteistä muistia, joka on kansalaisten yhteinen aarre. Sitä välitetään museoissa muun muassa näyttelyiden ja tapahtumien kautta, mutta sitä voidaan jakaa eteenpäin myös vapaaehtoistoiminnan avulla. Samalla museot voivat vahvistaa asemaansa palveluntarjoajana, joka tukee kansalaisten hyvää elämää.

Nyt toteutettu hanke vahvisti, että museoiden on tärkeä suunnata resurssejaan vapaaehtoistoimintaan, jakaa kokemuksiaan ja kehittää toimintaa edelleen myös tulevina vuosina.

Lisätietoja:

Aboa Vetus & Ars Nova
Ulla Clerc, amanuenssi
ulla.clerc@aboavetusarsnova.fi
p. 040 3529582

Forum Marinum 
Mika Kurki, museotyöntekijä
mika.kurki@forum-marinum.fi
p. 0400 362 679

Turun museokeskus
Susanna Lahtinen, tutkija 
susanna.lahtinen@turku.fi
p. 040 1827128

Aboa Vetus & Ars Nova, Turun museokeskus ja Forum Marinum ovat kehittäneet kuluneen syksyn aikana museoiden vapaaehtoistoimintaa yhteisessä hankkeessa.
Aboa Vetus & Ars Nova, Turun museokeskus ja Forum Marinum ovat kehittäneet kuluneen syksyn aikana museoiden vapaaehtoistoimintaa yhteisessä hankkeessa.
Kultaisen omenan Killan käsityöläinen Elisa Koskilahti kehrää suutarin tuvassa Luostarinmäellä. Killan käsityöläiset esittelevät vapaaehtoisina museon tapahtumissa perinteisiä käsitöitä ja käsityöammatteja. Kuva: TMK / Iris Hyyrynen
Kultaisen omenan Killan käsityöläinen Elisa Koskilahti kehrää suutarin tuvassa Luostarinmäellä. Killan käsityöläiset esittelevät vapaaehtoisina museon tapahtumissa perinteisiä käsitöitä ja käsityöammatteja. Kuva: TMK / Iris Hyyrynen
Vapaaehtoinen Auli Skeen ja projektisuunnittelija Hanna Niittymäki ohjaavat tapahtuma-asiakkaita. Kuva Forum Marinum
Vapaaehtoinen Auli Skeen ja projektisuunnittelija Hanna Niittymäki ohjaavat tapahtuma-asiakkaita. Kuva Forum Marinum
Vapaaehtoiset vierailulla ms Boren konehuoneessa. Kuva Forum Marinum
Vapaaehtoiset vierailulla ms Boren konehuoneessa. Kuva Forum Marinum
Aboa Vetus & Ars Novan arkeologiseen toimintaan on sitoutunut innokas joukko vapaaehtoisia. Kuva: Jari Nieminen.
Aboa Vetus & Ars Novan arkeologiseen toimintaan on sitoutunut innokas joukko vapaaehtoisia. Kuva Jari Nieminen.
Aboa Vetus & Ars Novan arkeologiseen toimintaan on sitoutunut joukko vapaaehtoisia, jotka työskentelevät yleisöarkeologin johdolla. Kuva Jari Nieminen.
Aboa Vetus & Ars Novan arkeologiseen toimintaan on sitoutunut joukko vapaaehtoisia, jotka työskentelevät yleisöarkeologin johdolla. Kuva Jari Nieminen.

RSS syöte