Uusi kehityshanke käynnistyy: Museot innovaatioalustoina

UUTINEN | julkaistu: 29.11.2017

Museot innovaatioalustoina on kehittämishanke, joka etsii uusia toimintamalleja museoiden ja muiden nuorten kanssa toimivien organisaatioiden käyttöön. Hankkeen toteuttaa neljä toimijaa, Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Tekniikan museo, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Nuori Yrittäjyys ry.

Hanke luo uusia tapoja käyttää museoita ja tutkii kokeillen miten museot voivat toimia mahdollistajina tai alustoina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Se rakentaa yhteistyötä korkeakoulujen, yrittäjäkasvatustoimijoiden ja museoiden välille. Tarkoituksena on kehittää nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatiokoulutusta ja vahvistaa nuorten työelämätaitoja. Lisäksi hanke tukee nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Kolmiportaisen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan neljä ajatushautomoa, kaksi Aboa Vetus & Ars Novassa ja kaksi Tekniikan museossa. Museoiden tilat, kokoelmat, näyttelyt ja asiantuntijuus ovat ajatushautomoiden käytettävissä. Ajatushautomoihin kutsutaan nuoria korkeakouluopiskelijoita määrittelemään ohjatusti erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja haasteita.

Hankeen toisessa vaiheessa nuoret valitsevat näistä haasteista kiinnostavimmat ja rajaavat ja ratkovat niitä monialaisten innovaatiovalmentajien ohjauksessa, museoiden tarjoaman aineiston sekä luovan museoympäristön inspiroimina. Kolmannessa vaiheessa hankkeessa kehitettyjä ja testattuja toimintamalleja levitetään muille nuorten koulutuksen parissa työskenteleville toimijoille.

Kaksivuotinen hanke toteutetaan Turussa ja Helsingissä. Hanke on saanut rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta ja on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

Päätoteuttaja:
Aboa Vetus & Ars Nova
yhteyshenkilö: hankekoordinaattori Maria Granlund maria.granlund@aboavetusarsnova.fi

UUSI HANKEKOORDINAATTORI 1.6.2018 alkaen: Heini Sorakivi, heini.sorakivi@aboavetusarsnova.fi, p. 0207 181 644

Osatoteuttajat:
Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak
yhteyshenkilö: lehtori Iina-Maria Piilinen iina-maria.piilinen@humak.fi

Tekniikan museo
yhteyshenkilö: museolehtori Marianna Karttunen marianna.karttunen@tekniikanmuseo.fi

Nuori Yrittäjyys ry
yhteyshenkilö: Petri Katajarinne petri.katajarinne@nuoriyrittajyys.fi

RSS syöte