Rakentavaa ajatustenvaihtoa raunioiden tulevaisuudesta

UUTINEN | julkaistu: 25.2.2008

Aboa Vetus & Ars Nova -museo järjesti tiloissaan 12.-13.2.2008 raunioiden tutkimusta, säilyttämistä ja esittelyä käsittelevän seminaarin. Ikuinen raunio -seminaari toi yhteen suomalaisia tutkijoita niin arkeologian, konservoinnin, arkkitehtuurin kuin museoalankin piiristä. Ääriään myöten täyttyneeseen Factory-tilaan oli saapunut yhteensä 67 henkilöä.

Esitelmiä pitivät dosentti Kari Uotila, FM Nina Heiska, yli-intendentti Sakari Mentu, arkkitehti Tuija Lind, konsultti Eero Kotkas, konservaattori Lasse Mattila, FT Thorborg von Konow sekä museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera. Ensimmäisen päivän puheenjohtajana toimi professori Jussi-Pekka Taavitsainen ja toisena päivänä tästä toimesta vastasi FT Knut Drake. Esitelmät käsittelivät raunioproblematiikkaa hyvinkin eri näkökulmista, mutta seminaarin punaisena lankana oli kysymys siitä, miten vanhat rakenteet saataisiin säilytettyä parhaalla mahdollisella tavalla tuleville polville ja millä keinoin niitä voidaan esitellä toimivimmin yleisölle.

Seminaariin kuului esitelmien ohella kaksi rauniokierrosta. Toinen suuntautui arkkitehti Benito Casagranden johdolla Pyhän Hengen kappeliin ja toinen dosentti Kari Uotilan ja fil.yo. Janna Jokelan opastamina Aboa Vetuksen rakennusten raunioihin.

Seminaari osoittautui rakentavaksi ja lämminhenkiseksi keskusteluksi, jossa tilaa saivat myös lähtökohdiltaan erilaiset näkemykset. Käytännöllisyys, kestävyys, autenttisuus ja kauneus eivät aina kulje käsi kädessä, kun raunioita pyritään samanaikaisesti sekä tutkimaan, säilyttämään että esittelemään rajallisten resurssien puitteissa. Lopputulos on aina eri näkökulmien kompromissi, johon tarvitaan eri alojen asiantuntijoiden ammatillisia mielipiteitä. Yhteistyön tiivistäminen koettiin näin ollen tärkeäksi kehitykseksi aiheen kannalta ja vastaavanlaiselle vuoropuhelulle nähtiin tarvetta myös jatkoseminaarien muodossa.

RSS syöte