Museot innovaatioalustoina: toinen vaihe päättyi

UUTINEN | julkaistu: 8.3.2019

Hankkeen toinen vaihe, innovointikurssit saatiin helmikuussa päätökseen Aboa Vetus & Ars Novassa ja Tekniikan museossa. Toisessa vaiheessa innovaatioprosessi tuotiin museoon ja testattiin, miten museoympäristö vaikuttaa luovuutta ja ongelmanratkaisua vaativaan työskentelyyn. Voiko kulttuuriperintö inspiroida uusia innovaatioita?

Kurssin kulku

Innovointikurssit museoissa rakentuivat kahdesta osasta: syksyn innovointivaiheesta sekä kevään jatkokehittelyvaiheesta.

Syksyllä tavoitteena oli muotoilla yhteiskunnallinen ongelma ja ideoida siihen jokin konkreettinen ratkaisu. Innovointivaiheen päätteeksi kaikki tiimit testasivat tuotettaan tai palveluaan valitsemallaan kohderyhmällä. Palautteen pohjalta lähdettiin keväällä hiomaan ideoita eteenpäin. Jatkokehittelyssä tiimit saivat tukea palvelumuotoilun menetelmistä. Lisäksi opiskelijat pääsivät kuulemaan erilaisten yritysten kehitystarinoita ja vinkkejä rahoitukseen, markkinointiin ja brändäykseen liittyen.

Aboa Vetus & Ars Novassa kevään kurssin avasi puheenvuorollaan liiketoimintamuotoilun asiantuntija Janne Loiske, joka kertoi oman yrittäjätaustansa kautta kokeiluista ja epäonnistumisista. Yrittäjyydestä opiskelijoille puhuivat muotoilijayrittäjät Saana ja Olli ja erilaisista rahoitusmalleista puolestaan kertoi Mikael Seppälä Open Knowledge Finlandista.

Kevään aikana opiskelijat myös toteuttivat näyttelyn, johon jatkojalostetut ideat tulivat konkreettisesti esille, yleisön testattavaksi. Jatkokehitysvaihe huipentui näyttelyn pressitilaisuuteen ja avajaisiin tammikuun lopussa.

Aboa Vetus & Ars Novan kurssilla kehitetyt ideat:

Tubetyöpaja museossa

Yläkouluikäisille nuorille suunnattu työpaja, jossa he voivat tutustua tubettamisen perusteisiin ja hyödyntää museota inspiraationa.

Pako ovelle

Palvelu tarjoaa katkaisuhoitoa kiireeseen taiteen ja äänimaailman avulla.

Toimintapeli museossa

Pelissä ratkotaan arvoitusta Aboa Vetuksessa.

Lapset museo-oppaina

Alakouluikäisille suunnattu etukäteismateriaali, jonka pohjalta lapset voivat toimia asiantuntijoina ja opastaa perheelleen tai muille aikuisille kierroksen museossa.

Taidetyöpaja nuorille

Tarkoituksena on tarjota nuorille matalan kynnyksen harrastemahdollisuus. Opiskelijoiden toteuttamassa taidetyöpajassa syntynyt taideteos on esillä näyttelytilassa. Kävijä voi myös jättää voimaannuttavan viestin tsemppausta kaipaavalle nuorelle Omatilassa olevaan postilaatikkoon.

Onnellisuuden tilat

Yhteisötaideteos kerää yhteen asioita, jotka tekevät opiskelijat onnelliseksi. Ideana on koota ja visualisoida nämä asiat museoon.

Ideoihin pääsee tutustumaan Museot innovaatioalustoina -kurssilaisten demonäyttelyssä, Omatila-galleriassa 10.3.2019 saakka. Tekniikan museossa kehitetyt ideat ovat esillä Kokeiluketjuja. Museo innovaatioiden alustana -näyttelyssä 20.12.2019 saakka.

Tuloksia

Opiskelijat pitivät kurssia haastavana, mutta opettavaisena. Kurssia kuvailtiin innostavaksi, monipuoliseksi ja erilaiseksi, mutta työmäärää, tiukkaa aikataulua ja epämääräisyyttä kritisoitiin. Osa opiskelijoista olisi kaivannut tarkempia ohjeistuksia ja tiukempia raameja. Ohjaus pyrittiin kuitenkin tarkoituksellisesti pitämään hyvin kevyenä, ennemmin kannustavana kuin ohjaavana. Suuri osa opiskelijoista kokikin oppineensa kurssilla sietämään paremmin epävarmuutta.

Ryhmätyötaidot, innovointiprosessin tuntemus, ideointityökalut ja kyky sietää epävarmuutta ja stressiä listattiin tärkeimmiksi opituiksi asioiksi, joita opiskelijat katsoivat voivansa hyödyntää myös tulevaisuudessa.

Museossa työskentely oli opiskelijoista inspiroivaa, rentoa, hauskaa, turvallista ja ammattimaista. Erityisesti kiiteltiin, että museotila erosi luokkaympäristöstä ja vähensi kurssin koulumaisuutta. Museon kerrottiin laajentaneen ja aktivoineen ajattelua, rauhoittaneen, vähentäneen paineita sekä helpottaneen omien ideoiden jakamista.

Mielikuva museoista ei muuttunut radikaalisti, mutta lähes kaikki kuvailivat mielikuvaansa positiiviseksi. Ne, joiden mielikuva muuttui, kertoivat sen joko laajentuneen tai muuttuneen dynaamisemmaksi. ”Täällä voi tehdä vaikka mitä.”

Mielikuva innovoinnista sen sijaan muuttui suurella osalla opiskelijoista. Innovoinnin kerrottiin hahmottuneen prosessiksi, joka vaatii aikaa. Kurssi oli konkretisoinut menetelmien ja työkalujen avulla, mitä innovointi oikeastaan on. Moni kertoi myös oivaltaneensa, että innovointia voi oppia.

Mitä me opimme?

Palaute oli pääosin positiivista ja kurssille asetetut oppimistavoitteet täyttyivät. Innovaatioprosessi tuli kurssin aikana tutuksi niin opiskelijoille kuin museohenkilökunnallekin. Tämänkaltainen monialainen yhteistyö oli uutta meillekin, ja kuten opiskelijat, myös me koimme sen äärimmäisen opettavaisena.

Innovaatioprosessi opetti myös meidät katsomaan museoympäristöä ja -aineistoja eri tavalla: ongelmanratkaisun, ideoinnin ja tiimityön näkökulmasta. Opiskelijoiden ideat saivat huomaamaan, mihin kaikkeen museo taipuukaan.

Vaikka opiskelijoiden museomielikuvassa ei käänteentekevää muutosta tapahtunutkaan, vahvistui kuitenkin positiivinen ja ehkä hieman monipuolisempi kuva museoista. Kehitettyjen innovaatioiden ja palautteen avulla opimme myös paljon siitä, mitä korkeakouluopiskelijat museoilta toivovat.

Kolmas vaihe alkaa

Seuraavaksi on aika kiteyttää projektissa kehitetyt toimintamallit ja jakaa niitä eteenpäin museoammattilaisille ja muille nuorten kanssa työskenteleville. Hankkeen viimeisessä vaiheessa juurrutamme kehitettyjä menetelmiä, jotta vastaavanlaista yhteistyötä museoiden, korkeakoulujen sekä yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen välillä tehtäisiin jatkossakin.

Kehitetyt menetelmät kootaan työkirjaksi, joka julkaistaan syksyllä 2019. Sen avulla kuka tahansa voi hyödyntää museoympäristöä luovuuden, ideoinnin tai ongelmanratkaisun tukena. Työkirjan pohjalta järjestetään hankkeen lopuksi koulutus museoalalla ja korkeakouluissa nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.

-Heini Sorakivi, hankekoordinaattori

Innovointikurssilaisia Tekniikan museossa 5.11.2018. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Innovointikurssilaisia Tekniikan museossa 5.11.2018. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Museotyöpaja Rettigin palatsi 90 vuotta -näyttelyssä Aboa Vetus & Ars Novassa 20.11.2018. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Museotyöpaja Rettigin palatsi 90 vuotta -näyttelyssä Aboa Vetus & Ars Novassa 20.11.2018. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Kurssilaiset demonäyttelynsä tiedotustilaisuudessa Aboa Vetus & Ars Novassa 29.1.2019. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Kurssilaiset demonäyttelynsä tiedotustilaisuudessa Aboa Vetus & Ars Novassa 29.1.2019. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.

RSS syöte