Museot innovaatioalustoina: innovointikurssit

UUTINEN | julkaistu: 5.11.2018

Hankkeen toinen vaihe alkoi lokakuussa, kun Tekniikan museossa käynnistyi innovointikurssi korkeakouluopiskelijoille. Aboa Vetus & Ars Novassa kurssi alkaa marraskuun alussa.

Innovointiprosessi museossa

Kevään ajatushautomoissa testattiin innovointimenetelmiä museoympäristössä ja pohdittiin tulevaisuuden työelämätaitoja asiantuntijapuheenvuorojen sekä työpajojen muodossa. Näyttelyistä rajattiin nuoria puhuttavia yhteiskunnallisia teemoja. Innovointikurssilla työskentely on pitkäjänteisempää ja opiskelijat kokoontuvat museossa intensiivisesti useamman kuukauden aikana. Tarkoitus on kehittää ajatushautomoissa nousseita teemoja kohti konkretiaa, kokeilujen tasolle.

Kurssi pohjautuu Nuori Yrittäjyys ry:n Start Up -mallista sovellettuun kurssiin, jonka ohjaajina toimivat Nuori yrittäjyys ry:n valmentajat ja Humakin opettajat. Heidän valmennuksessaan nuoret eri aloilta kehittävät tiimeissä ideoita, joita kurssin aikana testataan kohderyhmillä ja jalostetaan innovointimenetelmien avulla kohti konkretiaa. Tukea innovoinnin eri vaiheisiin tarjoavat myös eri alojen asiantuntijamentorit.

Työskentely tapahtuu museossa, joka inspiroi ja tuo valittuihin aiheisiin näkökulmia. Museokokoelmat ja näyttelyt luovat näköaloja suureen kirjoon ihmiselämän ja yhteiskunnan ilmiöitä historian ja taiteen kautta tarkasteltuna. Tämä tarjoaa oivallisen mahdollisuuden rinnastaa erilaisia asioita ja löytää uudenlaisia yhteyksiä. Museosisältöjä hyödynnetään kurssilla lyhyiden työpajojen muodossa, jotka haastavat ja nyrjäyttävät ajattelua.

Innovointiprosessin pohjalta nuoret tekevät kumpaankin museoon oman näyttelynsä. Niissä he kertovat, millaisia vaiheita ja tunteita prosessiin sisältyi, mitä koettiin ja opittiin.

Kurssikuulumisia Tekniikan museosta

Tekniikan museossa kurssi alkoi lokakuun alussa ja innovointiprosessi onkin jo hyvässä vauhdissa. Tähän mennessä opiskelijat ovat tutustuneet museoon ja toisiinsa sekä päässeet kokeilemaan innovointimenetelmiä käytännössä. Yhteiskunnallisia ongelmia on lähdetty muotoilemaan kohderyhmän kautta, eli pohtimalla, millaisen ihmisryhmän tarpeisiin innovaatiota kehitetään.

Museosisältöä on hyödynnetty tiimiytymisessä, ongelmanratkaisussa, omien vahvuuksien pohdinnassa ja kohderyhmän hahmottelussa. Kuten ajatushautomoissa, myös innovointikurssilla museo on koettu hyvin miellyttäväksi työskentely-ympäristöksi. Opiskelijat ovat kuvanneet tilaa muun muassa inspiroivaksi ja työskentelyä keventäväksi.

Kurssi Aboa Vetus & Ars Novassa alkaa

Innovointikurssin alkaessa marraskuun alussa Aboa Vetus & Ars Novassa pääsemme testaamaan, mitä uutta nykytaide ja arkeologia tuovat innovointiprosessiin. Historian ja nykytaiteen museossa opiskelijat pääsevät työskentelemään ja ideoimaan muun muassa keskiaikaisessa rauniokorttelissa, Vuoden nuoren taiteilijan, J. A. Juvanin näyttelyssä sekä Rettigin palatsin matkaa kodista museoksi kuvaavassa Rettigin palatsi 90 vuotta-näyttelyssä.

Kurssit eivät toteudu museoissa täysin identtisinä, sillä museot eroavat toisistaan niin näyttelyiden, tilojen kuin kokoelmienkin osalta. Tekniikan museo tekniikan historiaa valottavana museona tarjoaa väistämättä innovoinnille hyvin toisenlaisen alustan. Onkin mielenkiintoista nähdä, millaiseksi prosessi muodostuu kahdessa teemoiltaan hyvin erilaisessa museossa.

-Heini Sorakivi, hankekoordinaattori

Innovointikurssin aloitusleiri Tekniikan museossa 2.10.2018. Kuva: Nuori Yrittäjyys ry.
Innovointikurssin aloitusleiri Tekniikan museossa 2.10.2018. Kuva: Nuori Yrittäjyys ry.
Pauliina Kinanen Museoliitosta kertomassa opiskelijoille tämän hetken museokentästä Tekniikan museossa 2.10.2018. Kuva: Nuori Yrittäjyys ry.
Pauliina Kinanen Museoliitosta kertomassa opiskelijoille tämän hetken museokentästä Tekniikan museossa 2.10.2018. Kuva: Nuori Yrittäjyys ry.

RSS syöte