Museo ajattelun ja innovaatioiden alustana

UUTINEN | julkaistu: 27.2.2018

Perjantaina 2.2.2018 Aboa Vetus & Ars Novassa järjestetyssä Museot innovaatioalustoina -hankkeen ensimmäisessä ajatushautomossa polkaistiin käyntiin monialainen innovointi- ja kehittämistyö. Päivän aikana kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja intuitiivisesta ajattelusta ja innovatiivisesta yritysideasta sekä työskenneltiin erilaisten museoaineistojen parissa luovia ajatuksia herätellen. Työskentely oli pääosin taide- ja esinelähtöistä. Halusimme katsoa, millaisiin ajatuskulkuihin museon sisällöt osallistujia siivittävät. Osallistujina ensimmäisessä ajatushautomossa oli noin 30 Humakin opiskelijaa. Päivän tarkoituksena oli avata osallistujien ajattelua uusille uomille ja samalla selvittää, millaisia yhteiskunnallisia aiheita Aboa Vetus & Ars Novan museoympäristö sisältöineen voi tarjota jatkokehiteltäviksi hankkeen aikana.

Museo – ajattelun alusta

Tässä hankkeessa uskomme, että museo on oivallinen ponnahduslauta oivalluksille. Museoympäristöstä, aidoista esineistä ja taideteoksista voi saada helposti inspiraatiota uudenlaiselle ajattelulle ja ajatuksille. Museokokemus voi myös auttaa peilaamaan omaa paikkaa ajallisesti: museoissa on yhtä aikaa läsnä menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Esineiden tai taideteosten välityksellä voi hahmottaa sen, millainen maailma on nyt ja millainen se oli hetki sitten. Museoiden tietovaranto auttaa meitä näkemään yhteiskunnallisia muutoksia ja mahdollistaa myös tulevaisuuskuvien rakentamisen, jos niin haluamme.

Museo itsessään on oppimisympäristö. Museossa ihminen välittömästi vertaa ja peilaa näkemiään esineitä tai taideteoksia olemassa oleviin kokemuksiin ja tietoihinsa. Uusi tieto ja kokemukset kiinnitetään vanhaan ja näin tieto kerrostuu jokaisella henkilöllä ja käyntikerralla ainutlaatuisesti. Tiedon rakentuminen yksilötasolla ja ryhmässä on ennakoimatonta ja ajatukset lähtevät helposti uusille urille. Tämä prosessi on havainnoinnin ja testaamisen kohteena Museot innovaatioalustoina -hankkeessa.

Innovaatiot museoissa

Helsinkiläinen Tekniikan museo on toinen hankkeessa mukana olevista museoista. Innovaatiot näkyvät selkeästi museon strategiassa ja sitä kautta mm. näyttelytoiminnassa. Innovaatiopolkuja on kehitetty useissa hankkeissa, kuten museolehtori Marianna Karttunen kirjoittaa blogipostauksessaan. Aboa Vetus & Ars Novassa innovaatiot eivät ehkä näy museon toiminnassa yhtä suorasukaisesti, mutta lähempi tarkastelu paljastaa niiden läsnäolon. Esineet ovat materiaalisia todisteita ihmisen menneistä teknisistä tai vaikkapa materiaaleihin liittyvistä oivalluksista. Taideteokset ovat ilmauksia, jotka on ikään kuin pakattu täyteen tekijänsä innovatiivisuutta.

Ajatushautomon tuloksia

Jo ensimmäisen ajatushautomon perusteella voidaan sanoa, että museokonteksti tarjoaa ainutlaatuisen kosketuspinnan ja alustan monitahoiselle, uudenlaiselle luovalle ajattelulle. 

Museoympäristö ja näyttelysisällöt toimivat loistavina keskustelunavauksina työpajoihin osallistuneille nuorille. Osallistujat kokivat, että museotyöskentely mahdollisti heille tasavertaisen ideoinnin ilmapiirin. He pääsivät nopeasti pureutumaan tärkeisiin yhteiskunnallisiin teemoihin, kuten ekologisuuteen, perhemuotoihin ja tasa-arvoon. Näiden teemojen pohjalta toteutettiinkin visuaalisia tulevaisuuskuvia, joita työstetään eteenpäin seuraavassa Turun ajatushautomossa.

Museot innovaatioalustoina -hankkeen seuraavat ajatushautomot järjestetään Helsingissä Tekniikan museossa 2.3. ja Turussa Aboa Vetus & Ars Novassa 7.3.

Humakin opiskelijat työskentelmässä 8. Turku Biennaali -näyttelyssä
Humakin opiskelijoita 8. Turku Biennaalissa, Minna Rainion ja Mark Robertsin teoksen äärellä. (Kuvaaja: Jari Nieminen)


Työpaja Aboa Vetuksessa kannusti luovaan ongelmanratkaisuun museoympäristöön, esineisiin ja eri aisteihin tukeutuen. (Kuvaaja: Jari Nieminen)


Tulevaisuuskuvaa rakentamassa. (Kuvaaja: Jari Nieminen)

RSS syöte