Moniäänistä rajankäyntiä

UUTINEN | julkaistu: 19.8.2010

Aboa Vetus & Ars Nova -museo julkaisi ääntä ja ääniympäristöjä eri näkökulmista tarkastelevan Moniääninen - Ljudspår -artikkelikokoelman. Kirja liittyy Aboa Vetus & Ars Novan ja Naantalin museon yhteiseen Moniääninen -hankkeeseen ja sen puitteissa marraskuussa 2009 järjestettyyn monitieteiseen ja -taiteiseen ääniseminaariin.

Ääniteema nousee hankkeen myötä vahvasti esille Aboa Vetus & Ars Novan vuoden 2010 näyttelytoiminnassa. Aboa Vetuksessa on parhaillaan esillä keskiaikaisia ääniympäristöjä pohtiva Ääniteitä-näyttely ja Ars Novassa aukeaa syyskuun alussa kansainvälistä äänitaidetta käsittelevä Klangi. Naantalin museo toteutti Naantalin vanhaan kaupunkiin kesän kynnyksellä valmistuneen keskiaikaa kuvaavan kuuntelukävelyn.

Julkaistavan kirjan artikkelit käsittelevät historiallisia ääniympäristöjä, museologista näkökulmaa ääniin museo-objekteina, äänten ja tunteiden välistä yhteyttä, ääniä populaarikulttuurissa ja taiteessa sekä melututkimusta. Tekstien ajallinen perspektiivi ulottuu rautakaudelta nykyhetkeen.

Aboa Vetus & Ars Novan Ääniteitä-näyttelyn tematiikasta ovat kirjoittaneet Johanna Lehto-Vahtera, Timo Muhonen ja Jarkko Niemelä. He pohtivat artikkelissaan haasteita ja mahdollisuuksia, joita äänen kaltaisen aineettoman asian esittäminen museonäyttelyssä tuo mukanaan. Äänen nostaminen keskeisimmäksi elementiksi edellyttää niin näyttelyn luojalta kuin katsojaltakin heittäytymistä usein toissijaisena pidetyn aistin varaan. Ääniteitä-näyttely pyrkii luomaan kävijälle hetkiä, joissa hän annetun materiaalin perusteella voi sukeltaa keskiaikaisen henkilön elämään ja samalla itse assosioida kuulemaansa suhteessa omaan elämäänsä.

Kirjan kirjoittajat ovat: äänitaiteilija ja tutkija Simo Alitalo, FT tutkija Outi Ampuja, museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera, FM arkeologi Timo Muhonen, HuK VTK Jarkko Niemelä, FT arkeologi Riitta Rainio, professori Jaakko Suominen ja tutkijatohtori Heikki Uimonen. Kirjan ovat toimittaneet Linda Hannula ja Johanna Lehto-Vahtera.

Moniääninen - Ljudspår -kirjaa myyvät Aboa Vetus & Ars Novan museokauppa Laurentius sekä Naantalin museo.

RSS syöte