Maahanmuuttajanaisten tarinat saivat turvapaikan museosta

UUTINEN | julkaistu: 15.11.2018

Dialogi eri ihmisten ja kulttuurien välillä on museoissa luontevaa. Museot lisäävät ymmärrystä, ne kannustavat ajattelemaan, tutkimaan ja oppimaan inhimillisestä kulttuurista. Empatiaan kannustava museoympäristö voi myös tukea hyvän kotoutumisen keinoja.

Aboa Vetus & Ars Nova -museo on tehnyt kuluneen syksyn aikana yhteistyötä turkulaisen DaisyLadies -yhdistyksen kanssa, joka on Suomen ensimmäinen maahanmuuttajataustaisten naisten asioihin keskittyvä yhdistys. Perjantaina 16.11. museon Omatila-galleriassa avautuu yhteistyön tuloksena Juuret maailmalla – naisten tarinoita -näyttely, joka antaa äänen naisille, joiden juuret ovat muualla, mutta koti Suomessa.

Ryhmä yhdistyksen naisia on vieraillut syksyllä viidesti museolla tutustumassa historiaan ja taiteeseen. Juuret maailmalla -näyttelyssä heidän omat tarinansa tulevat näkyviin työpajoissa tehdyn taiteen ja esille tuotujen esineiden kautta. Näyttelyn aihepiirit yhdistävät monia kulttuurista riippumatta: perhe ja muut läheiset, naisen rooli kulttuurissa ja yhteiskunnassa, oman identiteetin pohdinta sekä ihmisen ja ympäristön suhde.

DaisyLadies ry:n kanssa yhdessä toteutettu projektinäyttely on osa valtakunnallista Turvapaikkana museo -hanketta (2016–2018). Turvapaikkana museo on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jota koordinoi espoolainen Helinä Rautavaaran museo. Hankkeessa on mukana yhteensä 15 museota eri puolelta Suomea. Hankkeen tavoitteena on museoympäristöä hyödyntäen edistää nuorten turvapaikanhakijoiden ja Suomeen muualta muuttaneiden kotoutumista ja kulttuurista vuorovaikutusta sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Hankkeessa on havaittu, että museosisältöjen avulla voidaan oppia yhteiskunnasta, kulttuurista ja kielestä. Museossa on turvallista kohdata uuden maan tapoja, kulttuuritaustaa ja ihmisiä. Tavoitteena on ollut lisätä osallistujien rohkeutta itseilmaisuun, vahvistaa heidän kulttuurista identiteettiään ja monilukutaitoa, ja tuoda luontevasti yhteen kotoutumisen eri vaiheissa olevia maahanmuuttajia sekä syntysuomalaisia.

Turvapaikkana museo -hankkeen myötä museotyöhön on saatu hyviä työkaluja monikulttuurisen ryhmän kohtaamiseen. Marraskuun lopussa julkaistaan menetelmäopas, jossa hankkeeseen osallistuneet museot jakavat hyviksi kokemiaan käytäntöjä.

Osana hanketta on Aboa Vetus & Ars Novassa vuosien 2016–2018 aikana vieraillut useita maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden ryhmiä. Toiminnan pohjalta Omatilaan toteutettiin myös alkuvuodesta 2017 projektinäyttely otsikolla Sana kerrallaan. Hankkeen aikana museossa on lisäksi järjestetty kahdesti kaikille avoin monikulttuurinen ystävänpäivätapahtuma. Yhteensä tapahtumilla ja vierailuilla on tavoitettu yli 400 turvapaikanhakijaa ja maahanmuuttajaa.

Omatila-galleriaan on vapaa pääsy museon aukioloaikoina, joka päivä klo 11–19. 

Lisätietoja:

Janna Jokela, museolehtori
Aboa Vetus & Ars Nova 
p. 0207 181 637
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi

Turkulaisen DaisyLadies -yhdistyksen tavoitteena on parantaa muualta Suomeen muuttaneiden naisten asemaa sekä lisätä heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä syntysuomalaisten naisten kanssa.
www.daisyladies.fi

Juuret maailmalla -näyttelyn tekijöitä Aboa Vetus & Ars Nova -museolta sekä DaisyLadies -yhdistyksestä.
Juuret maailmalla -näyttelyn tekijöitä Aboa Vetus & Ars Nova -museolta sekä DaisyLadies -yhdistyksestä.
Näyttelyn tekijät painoivat kädenjälkensä tauluun. Kuva Jari Nieminen.
Näyttelyn tekijät painoivat kädenjälkensä tauluun. Kuva Jari Nieminen.
Näyttelyssä on esillä näyttelyn tekijöille merkityksellisiä esineitä, ja tekstit seinällä kertovat tarinoita esineiden takana. Valokuva: Jari Nieminen.
Näyttelyssä on esillä näyttelyn tekijöille merkityksellisiä esineitä, ja tekstit seinällä kertovat tarinoita esineiden takana. Valokuva: Jari Nieminen.
Työpajoja museolla ohjannut Lilli Kantti kertoo suuresta yhteismaalauksesta, joka kuvastaa naista. Valokuva Jari Nieminen.
Työpajoja museolla ohjannut Lilli Kantti kertoo suuresta yhteismaalauksesta, joka kuvastaa naista. Valokuva Jari Nieminen.
DaisyLadies -yhdistyksen ohjaaja Anays Piirainen kertoo, että ryhmää ei tarvinnut houkutella mukaan vaan museovierailut olivat kaikista hyvin mukavia. Kuva Jari Nieminen.
DaisyLadies -yhdistyksen ohjaaja Anays Piirainen kertoo, että ryhmää ei tarvinnut houkutella mukaan vaan museovierailut olivat kaikista hyvin mukavia. Kuva Jari Nieminen.
Projektinäyttely Juuret maailmalla – naisten tarinoita tuo näkyväksi taiteen ja esineiden kautta tekijöidensä tarinoita. Kuva Jari Nieminen.
Projektinäyttely Juuret maailmalla – naisten tarinoita tuo näkyväksi taiteen ja esineiden kautta tekijöidensä tarinoita. Kuva Jari Nieminen.

RSS syöte