Kulttuuriperintö kimmokkeena uusille ideoille! Koulutuspäivät Turussa ja Helsingissä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville

UUTINEN | julkaistu: 20.5.2019

Miten museoiden oppimisympäristöjä voi hyödyntää nuorten innovaatio-osaamisen, työelämätaitojen ja osallisuuden vahvistamisessa? Tuore Museot innovaatioalustoina -hanke on tuottanut aiheesta uutta tietoa ja menetelmiä. Koulutus tarjoaa perehdytyksen menetelmiin, joissa kulttuuriperinnön avulla tuetaan luovaa ongelmanratkaisua. Lisäksi tilaisuus avaa kontaktit monialaisen yhteistyön rakentamiseksi.

Museot innovaatioalustoina -hankkeen ja Museoliiton järjestämä tilaisuus on tarkoitettu innovaatiokoulutuksesta kiinnostuneille ammattilaisille museoissa, korkeakouluissa ja muissa nuorten kanssa toimivissa organisaatioissa.

”Museo rauhoittaa ja auttaa ajattelemaan”
”Museossa työskentely loi syvyyttä kaikkeen tekemiseen”
”Virikkeellinen ympäristö antoi ajattelulle lisäpotkua”

Maksuton yhden päivän koulutus järjestetään 3.10. Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Turussa ja 10.10.2019 Tekniikan museossa Helsingissä klo 10–16. Mukaan Helsingin koulutukseen mahtuu 40 osallistujaa ja Turkuun 35.

Koulutus koostuu asiantuntijapuheenvuoroista ja menetelmien testauksesta käytännössä. Osallistujat saavat myös juuri julkaistun menetelmäoppaan.

Molempien koulutusten puheenvuorot striimataan museoiden Facebook-sivuilla, joten osaan päivästä myös etäosallistuminen on mahdollista.

Päivän ohjelma:

10.00–10.15          Koulutuksen avaus
10.15–10.55          Tulevaisuuden koulutus
                             Päivi Hirvola, Riina Pulkkinen (Sitra)
10.55–11.10          Innovaatio-osaaminen yleisenä työelämätaitona
                             Päivi Ruutiainen, Minna Hautio ja Iina-Maria Piilinen (Humak)
11.10–11.30          Museot oppimisympäristönä innovoinnille
                            Heini Sorakivi (Aboa Vetus & Ars Nova) Marianna Karttunen (Tekniikan museo)
11.30–12.00          Opiskelijat kertovat: Millaista on innovointi museossa?
                             Lotta Valtanen, Sara Mäkinen, Gurmann Saini
12.00–12.45          Lounas
12.45–14.15          Innovaatioprosessi museossa
14.15–14.30          Kahvitauko
14.30–15.30          Ideoiden esittelyä ja yhteistä keskustelua
15.30–16.00          Yhteenveto ja palautteen kerääminen

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 26.9. mennessä:
Heini Sorakivi, hankekoordinaattori
heini.sorakivi@aboavetusarsnova.fi
p. 0207 181 644

Museot innovaatioalustoina -hanke kehittää uusia tapoja käyttää museoita ja tutkii, miten ne voivat toimia alustoina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Hanke luo uudenlaista yhteistyötä museotoiminnan, korkeakoulujen ja innovaatiokasvatuksen välille sekä vahvistaa nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatio-osaamista, työelämätaitoja ja mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Museot innovaatioalustoina on neljän toimijan yhteishanke. Mukana on kaksi museota: turkulainen historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Nova ja tekniikan vaiheita tutkiva Tekniikan museo Helsingissä. Korkeakoulun ja innovaatiokoulutuksen näkökulmaa hankkeeseen tuo Humak ja yrittäjäkasvatusosaamista Nuori Yrittäjyys ry.

Vuoden 2017 lopussa alkaneessa hankkeessa on toteutettu innovaatiotoimintaa museoissa ja kokeiltu erilaisia menetelmiä yhteistyössä korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Hankkeen viimeisessä vaiheessa näiden kokeilujen pohjalta jaetaan toimintamalleja nuorten kanssa toimivien organisaatioiden käyttöön menetelmistä kootun työkirjan ja loppukoulutuksen kautta.

Hanke on saanut rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta ja se on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

Lue lisää: www.museoinno.fi

RSS syöte