Kokemuksia syksyn innovointikurssista Aboa Vetus & Ars Novassa

UUTINEN | julkaistu: 20.12.2018

Marraskuussa Aboa Vetus & Ars Novassa alkaneelle innovointikurssille ilmoittautui mukaan yli 30 eri alan korkeakouluopiskelijaa. Kurssin tavoitteena on testata innovaatioprosessia museossa sekä tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja innovaatio-osaamista. Millaisia tuloksia olemme saaneet, kun puolet kurssista on takana?

Innovaatioprosessi

Innovaatiolla tarkoitetaan uutta tai merkittävästi paranneltua menetelmää, tuotetta, prosessia tai palvelua, joka on taloudellisesti hyödyllinen. Innovaation taustalla on aina innovaatioprosessi, eli ketju, jossa ideasta jalostetaan kehitysvaiheiden kautta innovaatio. Tätä prosessia lähdimme kurssilla testaamaan museoympäristössä.

Kurssin alkaessa opiskelijat jaettiin tiimeihin, joista jokainen tulisi kurssilla työstämään omaa innovaatioprosessiaan. Koska innovaation syntymisessä oleellista on mahdollisimman monipuolinen osaaminen, pyrittiin tiimit muodostamaan eri alojen opiskelijoista.

Innovaatioprosessi käynnistyi kohderyhmän valinnalla, jonka jälkeen valitusta ryhmästä ryhdyttiin keräämään tietoa esimerkiksi haastatteluin ja kyselyin. Kerätyn tiedon ja erilaisten innovointimenetelmien avulla ryhdyttiin muotoilemaan varsinaista ongelmaa ja siihen ratkaisuja. Ratkaisuvaihtoehtojen joukosta tiimit valikoivat yhden idean, jota lähtivät kehittämään eteenpäin.

Kurssipäivät museossa

Kurssipäivät koostuivat innovaatiovalmennuksesta, museotyöpajoista sekä vierailevien asiantuntijoiden puheenvuoroista.

Museotyöpajoissa opiskelijat pääsivät tutustumaan museoon ja näyttelyihin. Tarkoituksena oli tuoda museosisällöt opiskelijoiden käyttöön, ajattelun tueksi, haastajaksi tai vaihtoehtoisesti viemään ajatukset hetkeksi pois innovoinnista.

Museotyöpajoissa pohdittiin menneisyyden elinkeinoja kuuntelemalla keskiaikaisen kadun hälinää, heittäydyttiin mielikuvituksen vietäviksi Rettigin palatsin interiööreissä, pysähdyttiin taiteen äärelle VTS-menetelmää apuna käyttäen sekä tulkittiin esineitä museon arkeologisesta löytökokoelmasta.

Mukaan kutsutut asiantuntijat koostuivat eri alojen osaajista, joiden tehtävänä oli tarjota näkökulmia ja osaamistaan tueksi eri työvaiheisiin. Ensimmäisellä kerralla museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera johdatteli opiskelijat pohtimaan museota ja kulttuuriperintöä. Kohderyhmästä opiskelijoiden kanssa keskusteli Vuoden nuori taiteilija J.A. Juvani, joka kertoi vähemmistön edustajalta vähemmistölle suunnatusta taiteestaan. Ideoiden jo alkaessa konkretisoitua, oman idean markkinoinnissa tiimejä sparrasi sosiaalisen median asiantuntija Paula Viitanen Somecosta.

Ideat

Innovaatioprosessiin sisältyy idean kokeileminen käytännössä, ja syksyn viimeisellä kerralla tiimit pääsivät testaamaan kehittämiään ideoita valitulla kohderyhmällä. Kohderyhmäkokeiluja toteutettiin museon tiloissa sekä myös museon ulkopuolella.

Kohderyhmillä kokeillut ideat:

Toimintapeli museossa

Digitaalinen peli, jota pelataan kuitenkin fyysisesti, ja joka siksi on sovellettavissa esimerkiksi museoon. Aboa Vetuksessa testattu peli sai kiitosta mukaansatempaavuudestaan.

Katkaisuhoito kiireeseen

Kiireisille ihmisille suunnattu hengähdyshetki äänimaailman ja taiteen avulla, tuotuna suoraan työpaikalle. Suuri osa testaajista onnistui unohtamaan työasiat hetkeksi kokonaan.

Lapset museo-oppaina

Etukäteismateriaali alakouluikäisille lapsille, jonka pohjalta he voivat toimia asiantuntijoina ja opastaa perheelleen kierroksen museossa. Kohderyhmänä olleet kolmasluokkalaiset pitivät ajatusta museo-opastamisesta hauskana.

Tubetyöpaja museossa

Työpaja yläkouluikäisille nuorille, jossa he pääsevät tapaamaan idoleitaan ja myös tekemään asioita yhdessä heidän kanssaan. Lisäksi nuoret oppivat media- ja tubetaitoja. Ajatus oman idolin tapaamisesta yhteisen tekemisen merkeissä vetosi kohderyhmään.

Taidepaja syrjäytyneille nuorille

Taidetyöpajan tarkoituksena on tarjota nuorille matalan kynnyksen harrastemahdollisuus sekä keino asettaa omia töitä esille näyttelyyn. Erityisesti oman työn saaminen esille kiinnosti kohderyhmää.

Museot opiskelutiloina

Ideana tarjota museotila alustaksi erilaisille keskustelutilaisuuksille yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen. Museot neutraaleina tiloina olisivat avoinna kaikille opiskelijoille oppilaitoksesta riippumatta.

Museofestarit – opiskelijatapahtumia museossa

Museo mahdollistamassa samanhenkisten ihmisten kohtaamisen tarjoamalla erilaisille harrasteille tilojaan. Kohderyhmästä idea oli virkistävä vaihtoehto opiskelijabileille.

Opiskelijoiden ajatuksia syksystä

Monialainen ryhmätyöskentely haastoi, mutta myös opetti paljon. Erityisesti korkeakoulujen erilaiset tavat työskennellä aiheuttivat hämmennystä. Monialaisesta tiimityöskentelystä kuitenkin pidettiin ja moni kokikin ryhmätyötaitojensa karttuneen.

Innovaatioprosessille on ominaista tietty epävarmuus: alussa ei voida tarkasti tietää, mitä lopulta saavutetaan. Epätietoisuus loikin monelle paineita. Osa opiskelijoista kertoi kaivanneensa tarkkoja toimeksiantoja päästäkseen nopeammin kiinni työskentelyyn. Toisaalta osa tiimeistä ajatteli, että tarkat raamit olisivat ohjailleet heidän ideointiaan liikaa.

Museosta työskentely-ympäristönä pidettiin. Monet kertoivat museotyöpajojen tukeneen hyvin työskentelyä ja inspiroineen ajattelua. Niiden pohjalta syntyi ajatuksia ja oivalluksia, joita voitiin hyödyntää innovaation kehittämisessä.

Ideoista eteenpäin

Kurssi jatkuu tammikuussa ja silloin opiskelijat jatkavat ideoidensa työstämistä saadun käyttäjäpalautteen perusteella. Kevään aikana tiimien on tarkoitus kehittää ideaa eteenpäin kohti konkretiaa. Saadakseen työkaluja ideoidensa jatkojalostamiseen, opiskelijat tutustuvat palvelumuotoiluun, tuotteistamiseen ja rahoitusmalleihin sekä kuulevat erilaisten yritysten kehitystarinoita.

Kurssin puitteissa opiskelijat myös suunnittelevat ja toteuttavat näyttelyn museon Omatila -galleriaan, jossa he esittelevät innovaationsa sekä kertovat prosessista. Näyttely on yleisölle avoinna helmikuun.

-Heini Sorakivi, hankekoordinaattori

Innovointikurssilaiset miettimässä kohderyhmäänsä 20.11.2018. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Innovointikurssilaiset miettimässä kohderyhmäänsä 20.11.2018. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Innovointikurssin museotyöpaja Rettigin palatsi 90 vuotta -näyttelyssä 20.11.2018. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Innovointikurssin museotyöpaja Rettigin palatsi 90 vuotta -näyttelyssä 20.11.2018. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Opiskelijat tutkivat arkeologisia löytöjä museotyöpajassa Aboa Vetuksessa 3.12.2018. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.
Opiskelijat tutkivat arkeologisia löytöjä museotyöpajassa Aboa Vetuksessa 3.12.2018. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.

RSS syöte