Kehitä ja kehity museossa! -työkirja opastaa innovoimaan museoissa

UUTINEN | julkaistu: 16.9.2019

Museot ovat valtavia tietopankkeja, jotka välittävät tietoa maailmasta pitkälläkin aikajänteellä tuottaen samalla elämyksiä. Museossa voi syntyä oivalluksia ja uusia ajatuksia, mutta voivatko kulttuuriperintö ja taide auttaa kehittämään uusia innovaatioita?

Museot innovaatioalustoina -hanke on tutkinut, miten museoiden oppimisympäristöjä voi hyödyntää nuorten innovaatio-osaamisen, työelämätaitojen ja osallisuuden vahvistamisessa. Nyt kokeilujen pohjalta kehitetyt menetelmät on koottu työkirjaksi, joka mahdollistaa kulttuuriperinnön ja taiteen tarkastelun uudesta näkökulmasta: lähtökohtana ideoinnille ja ongelmanratkaisulle.

Menetelmät on suunnattu erityisesti pian työelämään siirtymässä oleville opiskelijoille ja nuorille aikuisille, mutta ovat sovellettavissa myös muille ikäryhmille. Kehitä ja kehity museossa -työkirja on tarkoitettu kaikille nuorten kanssa työskenteleville oppilaitoksissa, nuorisotyössä ja museoissa, jotka ovat kiinnostuneita löytämään uusia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä nuorten innovaatiokoulutukseen.

Työkirjaan valitut menetelmät kehittävät työelämätaitoja, kuten ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyötaitoja sekä kannustavat luovaan ja kriittiseen ajatteluun.

Työkirja on syntynyt osana Aboa Vetus & Ars Novan, Tekniikan museon, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Nuori Yrittäjyys ry:n yhteishanketta Museot innovaatioalustoina.

Työkirja ladattavissa tästä:

RSS syöte