Arkeologiset yleisökaivaukset toteutetaan yhdessä yleisön kanssa

UUTINEN | julkaistu: 29.5.2017

Aboa Vetus & Ars Novan kävijöiltään saama palaute osoittaa vahvasti, miten paljon arkeologia kiinnostaa yleisöä. Nyt museo tarjoaa uuden mahdollisuuden osallistua tähän kiehtovaan tutkimusmenetelmään.

Kesällä 2017 Aboa Vetus & Ars Nova aloittaa arkeologisen kaivaustutkimuksen Nunnankadun puoleisella sisäpihalla. Laajennetaan Turkua! -hanke alkaa koekuoppakaivauksella toukokuussa ja heinäkuusta alkaen myös yleisö voi osallistua tutkimuksiin.

Hankkeeseen liittyvä joukkorahoitus on avattu yleisölle 29.5. mesenaatti.me -kampanjasivullaMuseo toivoo yleisön sitoutumista jo varhain, sillä hankkeen toteutumisen laajuus riippuu joukkorahoituksesta. Tarjolla on erilaisia vastikepaketteja: paikkoja arkeologiselle museokurssille, sähköinen tervehdys arkeologilta tai arkeologin ämpäri museon pääsylipuilla. Tutkimuksessa voi olla osallisena myös näkyvyyteen perustuvin vastikkein. Käy tutustumassa vaihtoehtoihin ja tee tämä ainutlaatuinen yhteinen tutkimushankkeemme mahdolliseksi! 

Yleisö mukana arkeologisessa tutkimuksessa

Laajennetaan Turkua – arkeologiset yleisökaivaukset -hankkeen tavoitteena on edistää arkeologista tutkimusta Turussa ja toteuttaa kaivaus yhdessä yleisön kanssa.

Yleisöarkeologian ytimenä on yhteisöllinen oppiminen. Nyt toteutettava kaivaus on arkeologien, Aboa Vetus & Ars Novan ja yleisön yhteinen tutkimuskohde. Yleisö saa haastaa museon, arkeologian ja tutkijat. Yleisön kysymykset ja kommentit tulevat osaksi yhteistä tulkintaa. Kuka tahansa voi pistäytyä kaivausalueella, joka sijaitsee helposti saavutettavassa museoympäristössä. Uteliaisuuteen kannustava yleisökaivaus tuo historian näkyväksi keskelle arkipäivää ja kaupunkitilaa. 

Aboa Vetus & Ars Nova on ollut toimintansa alusta lähtien aktiivinen ja uutta luova toimija yleisötyössä.  Päivä arkeologina on ollut osa museon järjestämiä lasten kesäkouluviikkoja jo noin 15 vuoden ajan. Tämän hankkeen myötä myös aikuiset pääsevät mukaan kaivaukselle seulomaan, tekemään löytöjä ja tunnistamaan niitä.

Aboa Vetus & Ars Nova – arkeologinen museo

Historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Nova on Suomen ainoa arkeologinen museo. Se sijaitsee Turun ja Suomen vanhimmalla kaupunkialueella ja kätkee sisäänsä satojen vuosien historiaa. Ennen museon perustamista, vuosina 1992–1995, Rettigin tontilla tehtiin laajat arkeologiset kaivaukset. Esiin saatiin niin mielenkiintoisia rakenteita, että paikalle katettiin maanalainen arkeologinen museo Aboa Vetus. Sen alueella on kuuden kivitalon kellarikerrokset. Vanhimmat rakenteet ovat keskiajalta, 1300-luvun lopulta.

2000-luvulla museo on jatkanut arkeologisia kaivauksia 1990-luvulla esiin kaivettujen kellareiden sisällä ja niiden lattioiden alla ja vuonna 2016 toimistorakennuksessa toteutetun paalutustyön yhteydessä.

Kaivausalueen muinaisjäännökset ovat vielä tutkimatta maan alla

Yleisökaivaukset toteutetaan Aboa Vetus & Ars Novan Nunnankadun puoleisella sisäpihalla, keskiaikaisen Luostarin jokikadun varrella.Luostarin jokikatu on keskiajalta peräisin oleva joensuuntainen katu, jonka osia on nähtävillä Aboa Vetus & Ars Novan sisällä ja Nunnankadun puoleisella sisäpihalla. Kaksi kadun varrella olleen kivitalon rauniota on kaivettu esiin ja jätetty nähtäville museon sisääntuloaulaan. Niistä vanhempi on ajoitettu 1450-luvulle ja toinen 1600-luvulle. Turun palon jälkeen katua ympäröineiden kivitalojen rauniot tasoitettiin, ja 1870-luvun lopulla alue muutettiin englantilaistyyppiseksi puutarhaksi, joka säilytettiin Rettigin palatsin (1928) puutarhana. Kun museo perustettiin vuonna 1995, sen käyttöön rakennettiin laajennusosa, joka sijoittuu Luostarin jokikadun ja hieman ylemmän Luostarin välikadun alueelle.

Esiin kaivettua Luostarin jokikatua lukuun ottamatta alueella olevat muinaisjäännökset ovat vielä tutkimatta maan alla. Rettigin palatsia rakennettaessa (1927–1928) tällä alueella tehtiin arkeologista seurantaa, mutta perusteellisia tutkimuksia paikalle ei ole aiemmin tehty.

Tutkimusalueelta etsitään kahden kivitalon kellareita

Nyt alkavien kaivaustutkimusten kohteena olevista tonteista (14 ja 15) on kirjallista tietoa vuonna 1826 anotussa palovakuutuksessa. Asiakirjojen perusteella tonteilla on sijainnut kaksi kivitaloa, joista toinen on ollut asuinkäytössä ja toinen varastona. Näissä molemmissa on vakuutuksien mukaan ollut useita kellareita. Varastona 1800-luvun alussa toimineen rakennuksen paritupatyyppinen muoto ja sijainti kuitenkin viittaavat siihen, että kysymyksessä voi olla keskiaikainen, aikanaan asuinrakennuksena toiminut kivitalo raunioalueen muiden keskiaikaisten kivitalojen tapaan. Myös museon aulassa olevien kellareiden yläpuoliset kivitalot toimivat 1800-luvun alussa varastoina. Tonttien 14 ja 15 muilla sivuilla, nykyisen Rantakadun alla ja museon lisärakennuksen paikalla, sijaitsi talousrakennuksia ja jokirantaan rajautuneita 1700-luvun jälkipuoliskon puurakennuksia. Kaivausalue keskittyy juuri siihen tonttien osaan, jossa kivirakennusten tiedetään sijainneen.

Historiallinen lähdeaineisto antaa sosiaalisen ja elinkeinollisen tiedon avulla pohjaa myös arkeologisille tulkinnoille. Tonttien asukkaista on kattavat tiedot 1760-luvun puolivälistä lähtien, ja henkirahaa maksaneet asukkaat pystytään jäljittämään 1600-luvun puoliväliin.

Aboa Vetus & Ars Nova tiedottaa kaivausten tuloksista tutkimusten edetessä ja toivottaa yleisön tervetulleeksi laajentamaan Turkua ja tutkimaan menneisyyttä.

Katso hanketta esittelevä video: http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/museossa-tapahtuu/laajennetaan-turkua

Lisätietoja verkkosivuillamme, mesenaatti.me -sivustolla tai kysy suoraan henkilökunnaltamme!

Kurssipäivät: http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/museossa-tapahtuu/laajennetaan-turkua

Hankkeen esittely: http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/uutiset/arkeologiset-yleisokaivaukset-toteutetaan-yhdessa-yleison-kanssa

Tavat osallistua: https://mesenaatti.me/campaign/?id=534#single/view

Kysy henkilökunnaltamme! 

Johanna Lehto-Vahtera, museonjohtaja Aboa Vetus & Ars Nova, johanna.lehto-vahtera@aboavetusarsnova.fi, p. 0207 181 633

Ilari Aalto, arkeologi Aboa Vetus & Ars Nova, ilari.aalto@aboavetusarsnova.fi

Jenny Honka, yhteistyöpäällikkö Aboa Vetus & Ars Nova, jenny.honka@aboavetusarsnova.fi, p. 0207 1818 647

RSS syöte