Arkeologinen ilmiöviikko lukioille

UUTINEN | julkaistu: 2.4.2019

Aboa Vetus & Ars Nova -museo tarjoaa lukioille ainutlaatuisen opintokokonaisuuden toukokuussa 2019. Kyseessä on arkeologinen ilmiöviikko, joka kytkee arkeologista tietoa nykyajan monimutkaisiin ilmiöihin.

Viikon sisällöt ovat kouluille maksuttomia ja se toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston Mullankaivajat-avustuksella. Ilmoittautuminen on auki!

Monipuolisesti arkeologisia sisältöjä

Aboa Vetus & Ars Nova on kaupunkiarkeologian asiantuntija. Arkeologisen ilmiöviikon ajankohta on suunniteltu siten, että se ajoittuu samaan aikaan kuin museon kesäkaudeksi käynnistyvät arkeologiset kaivaukset. Ilmiöviikko pyrkii monipuolistamaan kuvaa arkeologisesta tutkimuksesta tarjoamalla kaivaukselle osallistumisen rinnalla luentoja, menetelmäesittelyjä ja työpajoja menneisyyden tutkimuksen huippuasiantuntijoilta.

Viikon tarjonta koostuu luennoista ja työpajoista, joista lukiot voivat poimia itseään kiinnostavat palaset ja koota niistä oman ohjelmansa. Näin kunkin ryhmän ohjelmakokonaisuus rakentuu sen mukaan, miten paljon aikaa ryhmällä on ilmiöviikon ohjelmaan käyttää. Tarkoitus on, että viikon aikana valituista ohjelmista ja mahdollisesta jälkityöskentelystä syntyy loogisesti etenevä oppimispolku, joka vastaa ryhmän tarpeisiin. Arkeologisen ilmiöviikon sisällöt sopivat historian ja yhteiskuntaopin lisäksi myös esimerkiksi biologian ja maantieteen opintosisältöihin.

Ilmiölähtöinen tarkastelu

Muuttuvassa maailmassa menneisyyden tunteminen antaa tietoa ja ymmärrystä myös tulevaisuuden ennakoimiseen. Lukion opetussuunnitelma toteaa historian opetuksen vahvistavan opiskelijan yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja, antavan välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen.  

Kokonaisuus mahdollistaa oppilaiden työskentelyn jatkamisen vielä koulussa ilmiöanalyysin muodossa. Museon hanketyöntekijä voi, ryhmän niin halutessa, tehdä ilmiöviikon jälkeen vielä yhden vierailun lukioon ja auttaa jälkityön jäsentämisessä. Museo tuottaa lukioille materiaalipaketin ilmiöanalyysin pohjaksi. Sen avulla oppilaat voivat tuottaa valitsemastaan ilmiöstä omia esityksiä ja sisältöjä, joita voidaan koota myös verkkoon esim. koulun blogiin tai museon verkkosivujen alle.

Museo tarjoaa neljä ilmiötä, joita pystyy tarkastelemaan nykyhetken lisäksi historian ja tulevaisuuden kannalta. Nämä ovat 1) kestävä kehitys, 2) ilmastonmuutos, 3) kaupunkien kehitys sekä 4) ruokavaliot ja ruoantuotanto.

Lisätietoja:

Elina Mattila
yleisöarkeologi, Aboa Vetus & Ars Nova
0207 181 646
elina.mattila@aboavetusarsnova.fi

Janna Jokela
museolehtori, Aboa Vetus & Ars Nova
0207 181 637
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi

RSS syöte