Sää ja mää -oppimateriaali

Miten sää vaikuttaa elämääni nyt ja millaisia merkityksiä sillä on ollut entisajan ihmisille? Ilmastonmuutos konkretisoituu säätiloissa ja ihmisten sääkokemuksissa. Sää ja mää -kokonaisuuden tavoitteena on lisätä yläkouluikäisten ymmärrystä ilmaston vaikutuksista ympäristöön ja toisaalta ihmisen vaikutuksesta ilmastoon. Keskiössä on nuorten omakohtainen kokemus ja suhde säähän.

Oppimateriaali yhdistelee arkeologiaa, ympäristökasvatusta ja yläkoululaisten omia sääkokemuksia. Se tarjoaa työkalut säätä käsittelevän monialaisen ilmiökokonaisuuden toteuttamiseksi kouluissa, kerhoissa ja muun ympäristö-, kulttuuri- ja luontokasvatuksen parissa. Sähköinen oppimateriaali tarjoaa sisällön 2–8 oppitunnin mittaisen kokonaisuuden toteuttamiseen. Oppimiskokonaisuudessa säätä tarkastellaan eri oppiaineiden näkökulmista sekä fysikaalisena ilmiönä että historiallisena jatkumona.

Oppimateriaali rakentuu kolmen kokonaisuuden varaan:

  1. Sää ja ilmasto -osio perehdyttää aihepiiriin ja sisältää taustoittavan videomateriaalin lisäksi pohtimistehtäviä pienryhmissä tehtäväksi.
  2. Sää ennen ja nyt -osiossa sään tutkimista lähestytään historian ja arkeologian tarjoamien mahdollisuuksien sekä oppilaiden omien sääkokemuksien avulla.
  3. Ilmastonmuutos ja arki -osiossa koululaiset pohtivat arkisten valintojen vaikutuksia tulevaisuuden säähän.

Linkki opettajan materiaaliin

Linkki oppilaan materiaaliin

Oppimateriaali on syntynyt Aboa Vetus Ars Nova -museo ja kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonian yhteisprojektissa Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt. Hanke sai tukea Keski-Suomen ELY-keskukselta.