Turun koulujen Elämyspolku-kokonaisuus

Olemme osa Turun kaupungin sivistystoimialan Elämyspolku-suunnitelmaa. Tämän yhteistyön puitteissa kutsumme kaikki Turun kaupungin 6.-luokkalaiset vuosittain vierailulle Aboa Vetukseen. Ars Nova on puolestaan valinnainen taidemuseokohde 1.–4. -luokkalaisille.

Elämyspolku-vierailu maksaa 55 € / opas. Opastusryhmässä voi olla maksimissaan 30 oppilasta. Opettaja tulostaa Elämyspolun verkkosivuilta tilauslomakkeen, joka rehtorin allekirjoituksella varustettuna toimii pääsylippuna ja laskutuslomakkeena.

Lisätietoa  Elämyspolun käytänteistä voi tiedustella Turun Elämyspolku-koordinaattori Leena Kulmalalta, leena.h.kulmala@turku.fi 050 432 3575.

Kuudesluokkalaiset

Lähetämme vuosittain kouluille listan, johon olemme merkinneet alustavat ajat kuudensien luokkien vierailuja varten. Nämä ajat ovat vain ehdotuksia, joten niitä voi tarvittaessa helposti muuttaa vastaamaan koulun tarpeita. Jos varattu aika sopii, sen voi vahvistaa puhelinsoitolla asiakaspalveluamanuenssille.

Opastus kestää noin 50 minuuttia ja sen aikana kierretään Aboa Vetuksessa. Rakennuksia, luita ja löytöjä tutkimalla pohditaan, mitä menneestä saadaan selville arkeologian avulla. Samalla tutustutaan siihen, miten keskiajalla Turussa on asuttu ja eletty ja miten kaupunki on vuosisatojen aikana muuttunut nykyiseen muotoonsa.

1.–4.-luokkalaiset

Ars Nova on valinnainen taidemuseokohde 1.–4.-luokkalaisille. Ars Novassa on vuosittain useita vaihtuvia näyttelyitä. Lisäksi on esillä vaihtuva ripustus museon taidekokoelmasta.

Taidemuseon Elämyspolku-käynnit kestävät tunnin ja 1.–4. luokkalaisilla niihin sisältyy Taikkis-opastus Ars Novan näyttelyyn. Taikkis – aistimatka taiteeseen on toiminnallinen museokierros, jonka aikana oppilaat pääsevät kokeilemaan erilaisia taiteilijan työvälineitä ja materiaaleja.

Seitsemäsluokkalaiset

Seitsemäsluokkalaisilla Elämyspolku-käynti pitää sisällään Museo muistaa -opastuksen, jossa tutkitaan museoita yhteiskunnan yhteisinä muistiorganisaatioina. Oppilaiden kanssa pohditaan, miksi on tärkeää tallettaa ja säilyttää kulttuuriperintöä. Samalla käydään läpi museoita toimijoina niiden tehtävien näkökulmasta. Osio suoritetaan sekä Aboa Vetuksen että Ars Novan näyttelytiloissa tapahtuvana keskustelevana työpajatyöskentelynä.

Varaukset ja lisätiedot:

Museolehtori Janna Jokela
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi, 0207 181 637