Tulevaisuus – unelmia ja uhkia

Omatila
11.3.−17.4.2016

Luostarivuoren yläkoulun kuvataideluokkien oppilaiden toteuttamassa näyttelyssä Tulevaisuus – unelmia ja uhkia esitellään oppilaiden pahvilaatikkoihin toteuttamia pienoismaailmoja, jotka heijastavat heidän käsityksiään tulevaisuudesta.

Näyttelyn lähtökohtana toimi Aboa Vetus & Ars Novassa esillä oleva NUKKEKOTEJA Lontoon Victoria and Albert Museum of Childhoodin kokoelmasta -näyttely, johon oppilaat kävivät tutustumassa joulukuussa 2015. Näyttelyssä esillä olevien historiallisten nukkekotien pohjalta oppilaat suunnittelivat omia tulevaisuutta kuvaavia pienoismaailmoja. Nämä pahvilaatikkojen sisään toteutetut pienoismaailmat esittelevät 90 erilaista 7.–9. -luokkalaisen nuoren tulkintaa tulevaisuudesta.

Uhkakuvia, unelmia ja epävarmuutta

Maailma ei tule olemaan enää entisensä. Jotain suurta tulee tapahtumaan: se voi olla entistä parempaa elämää tai ehkä se on jopa ihmiskunnan tuhoon johtavaa. Kukaan ei voi tietää millaista elämää tulee tulevaisuudessa olemaan…”  (Emmi Aarnio, Luostarivuoren 9f)                            

Kuvaelmat ja niihin liittyvät tekstit tarjoavat kurkistuksen nuorten maailmaan, erityisesti tulevaisuuteen liittyviin pelkoihin ja unelmiin. Jotkut näkevät tulevaisuuden valoisana – heidän mukaansa suurista haasteista, kuten konflikteista ja ympäristöongelmista, selvitään tekemällä rajat ylittävää kansainvälistä yhteistyötä. Toisille tulevaisuus näyttäytyy synkkänä, eikä ihmiskunnan nähdä olevan kykenevä positiiviseen muutokseen. Teknologiaan suhtaudutaan sekä optimistisesti että pessimistisesti: se voi olla ratkaisu ongelmiin tai sen valta voi kasvaa liian suureksi. Päällimmäisenä nuorten teksteistä ja teoksista välittyy epävarmuus. Tulevaisuus voi olla millainen tahansa, ja omat mahdollisuudet vaikuttaa koetaan melko vähäisiksi.

Yleisön oma tila

Omatila-galleriassa esitellään pääasiassa Aboa Vetus & Ars Novan museokasvatustoiminnan ja yleisön kanssa toteutettujen projektien myötä syntyneitä näyttelyitä. Omatila sijaitsee museon ensimmäisessä kerroksessa ja sinne on ilmainen sisäänpääsy.