Sini Pelkki: Length

Takkahuone
23.9.−20.11.2016

Kuvataiteilija Sini Pelkki työskentelee pääasiassa valokuvan, filmin ja videon parissa. Length on 16mm filmille kuvattu videoteos, jossa pohditaan kuvan rajoja ja merkityksiä. Taiteilijaa kiinnostaa katseen ja näkemisen subjektiivisuus – mitä ja miten katsomme ja näemme.

Sini Pelkki: Length, 2016, stillkuva videosta.
Sini Pelkki: Length, 2016, stillkuva videoteoksesta.

Takkahuone-galleriaan johdattaa valokuvakollaasi. Astuessaan Takkahuoneeseen, katsojan on kierrettävä seinämä, jonka toisella puolen avautuu koko alaltaan maisemaksi. Maisemassa katsoja kohtaa selin seisovan hahmon. Teoksen äänimaisema kaikuu abstraktia ääntä.

Pelkin teoksessa pysytään yhdessä ja samassa ympäristössä, mutta kamera valitsee mitä näemme. Portaikko, kallio ja kaupunkiarkkitehtuuri vailla ilmeistä kauneutta, kuivuneet heinäkasvit ja kallion punaruskea graniitti – kamera etenee sykäyksittäin, välillä hitaasti välillä nopeasti, kiinnittyen yllättäen yksityiskohtiin tai seuraten liikkeellään porraskaiteen muotoa. Katse haluaa edetä, mutta kamera toistaa samaa kohtaa uudelleen.

Rytmin ja muodon vaikutus

Liikkeen ja pysähdyksen, toiston ja rytmin kautta teos luo vahvoja ja toisistaan erilaisia aistikokemuksia. Teokseen uppoaa monella tasolla, mutta samalla katsoja tulee toistuvasti tietoiseksi kuvasta välineenä sekä itsestään teoksen kokijana.

Teos synnyttää tietynlaisen vieraantuneisuuden kokemuksen, ja hetkeen piirtyy olemassaolon kysymyksiä herättelevä tunne – kenen hetki, kenen kokemus, aika ja ajan kulku näyttäytyvät kaikkea muuta kuin itsestään selvinä.

Teoksen nimi, Length, viittaa etäisyyteen – pituuteen ja matkaan hahmon ja kameran sekä katsojan ja kuvan välillä. Nimi viittaa myös siirtymiin kuvan sisällä.  Pelkki kertoo, että yksi teoksen innoittajista on ollut sävellys:

Teoksen yhtenä lähtökohtana toimi Charles Mingusin Black Saint and The Sinner Lady vuodelta 1963. Teos ja albumi koostuvat yhdestä kompositiosta joka on jaettu neljälle raidalle. Yksitoistapäisen orkesterin kautta sävellys varioi hienovaraisesti hallitun ja hallitsemattoman välillä – yhtä aikaa täysin valtoimenaan ja seuraavassa hetkessä järjestäytyneenä ja terävänä. Minua on kiinnostanut tämä sävellys hyvin pitkään, sen muoto ja liike.

Sini Pelkki (s. 1978) asuu ja työskentelee Helsingissä. Taiteilijan teoksia on ollut esillä useissa näyttelyissä sekä merkittävillä festivaaleilla Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Pelkin teos Embarkation palkittiin kunniamaininnalla Helsingin lyhytelokuvafestivaaleille vuonna 2013 ja vuonna 2014 Suomen taideyhdistys myönsi taiteilijalle William Thuring -nimikkopalkinnon. Pelkki on valmistunut kuvataiteen kandidaatiksi Lontoon Chelsea College of Art and Designista 2002 sekä kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2008.

Taiteilijan työskentelyä ja Length-teoksen valmistumista ovat tukeneet Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK, Alfred Kordelinin Säätiö sekä Taiteen Edistämiskeskus.

Sini Pelkki: Length, 2016, stillkuva videoteoksesta.
Sini Pelkki: Length, 2016, stillkuva videoteoksesta
Sini Pelkki: Warmth of Outlines, Shoulder to Shoulder, 2016, kollaasi, 12,35 x 28 cm