Savinen, luinen, jännittävä kerho!

Omatila
15.3.−5.5.2019

Lasten arkeologia- ja taidekerhon näyttely esittelee museon iltapäiväkerhon toimintaa ja sen jäsenten töitä tältä vuodelta. Näyttelyssä on esillä lasten tekemiä punasavisia asitioita ja hahmoja. Punasavityöskentelyä on edeltänyt tutustuminen kivikauden ajanjaksoon ja sieltä säilyneisiin löytöihin. Kerhossa on tutkittu myös muotokuvien historiallista traditiota ja näyttelystä löytyy lasten kollaasitekniikalla toteuttamia omakuvia. Lasten tekemissä kuunnelmissa ja videoissa kerrotaan heidän itse käsikirjoittamiaan jännittäviä tarinoita museon rauniokorttelista.

Kerhon jäsenet ovat Puolalan koulun oppilaita 1.–6.-luokilta. Kerran viikossa kokoontuvassa kerhossa tutustutaan museon sisältöjen pohjalta arkeologiaan, historiaan ja taiteeseen kahden museo-ohjaajan johdolla. "Museon kannalta ihaninta on ollut nähdä, miten museosta on nopeasti tullut kerholaisten kotipesä, tuttu paikka, jonne on helppo tulla", kertoo museolehtori Janna Jokela.

Arkeologia- ja taidekerho on hanke, jonka tavoitteena on tarjota lapsille mielekästä tekemistä koulupäivän jälkeen ja lisätä heidän kiinnostustaan kulttuuriperintöön, erityisesti arkeologiaan ja nykytaiteeseen. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä (lasten harrastustoimintaan).

Omatila-galleria sijaitsee museokaupan yhteydessä ja sinne on vapaa pääsy joka päivä klo 11–19.

Kerholaisten tekemissä videoissa seikkaillaan Aboa Vetuksen keskiaikaisessa rauniokorttelissa.
Omakuvien tekoa edelsi tutustuminen muotokuvauksen perinteisiin.
Kerhon jäsenet tekivät punasavesta hauskoja hahmoja sekä astioita.
Kollaasitekniikalla tehtyjä omakuvia.
Omakuviin ei lisätty mitään piirtämällä.
Asetelmamaalauksia tehdessä käytettiin maalaustelineitä.