Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt -ympäristöhankkeen näyttely

Omatila
24.5.−1.9.2019

Miten ilmasto ja sen muutokset vaikuttavat suoraan luontoon, ihmisten elämään ja kulttuuriympäristöihin ennen, nyt ja tulevaisuudessa? Yläkouluikäisille nuorille suunnatussa hankkeessa on tarkasteltu säätä fysikaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Näyttely on syntynyt työpajojen pohjalta.