Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt -ympäristöhankkeen näyttely

Omatila
24.5.−1.9.2019

Miten ilmasto ja sen muutokset vaikuttavat suoraan luontoon, ihmisten elämään ja kulttuuriympäristöihin ennen, nyt ja tulevaisuudessa? Yläkouluikäisille nuorille suunnatussa hankkeessa on tarkasteltu säätä fysikaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Näyttely on syntynyt työpajojen pohjalta.

Varsinaissuomalaiset yläkoululaiset ovat pohtineet tänä keväänä sään ja ihmisen vuorovaikutusta sekä ilmaston muuttumista. Monialainen oppimiskokonaisuus on Aboa Vetus & Ars Nova -museon ja kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonian toteuttama. Oppilaat ovat tarkastelleet säätä ympäristökasvatuksen, arkeologian ja historian näkökulmasta sekä omien kokemustensa kautta.

Hankkeeseen osallistuneet koulut saivat kevään aikana vieraakseen Valonian ympäristökouluttajan, tekivät itsenäisiä tehtäviä ja osallistuivat museotyöpajaan. Sää ja mää -näyttelyssä voi tutustua oppilaiden tekemiin säähavaintoihin ja -valokuviin, sekä pohdintoihin siitä, millaista osaa sää heidän elämässään näyttelee.

Lisäksi nuoret ovat hahmotelleet piirtäen ja kirjoittaen, miten sää vaikuttaa tulevaisuuden ihmisten elämään. Samalla kun sää on muutoksessa, muuttuvat myös sanat, joilla puhumme siitä. Vanhoista, nykypäivänä omituisilta kuulostavista sanoista inspiroituen yläkoululaiset ovat keksineet uusia sanoja erilaisille sääilmiöille.

Menneisyyden säätietoa voidaan selvittää monin eri menetelmin. Esimerkiksi säästä kirjattujen muistiinpanojen kautta voi tarkastella sään merkitystä ihmisille eri aikoina. Näyttelyssä vanhoista sääpäiväkirjoista voi lukea, mitä lämpömittari näytti toukokuussa 1892. Ilmasto jättää jälkensä myös puiden vuosirenkaisiin. Näyttelytilassa voi tutustua sekä keskiajan että tämän päivän säähän puunäytteiden avulla.

Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt -hankkeen tavoitteena on lisätä yläkouluikäisten ymmärrystä ilmaston vaikutuksista ympäristöön ja toisaalta ihmisen vaikutuksesta ilmastoon. Hanke on ensimmäinen yhteistyöprojekti kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonian ja kulttuuriperinnön asiantuntijan Aboa Vetus & Ars Novan välillä. Syksyllä 2019 julkaistaan sähköinen opetusmateriaali vastaavan monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen kouluissa, kerhoissa ja muun ympäristöön, kulttuuriin ja luontoon liittyvän kasvatuksen parissa. Hanke saa tukea Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Työpajoissa syntynyttä materiaalia käytetään myös kahdessa Åbo Akademin tutkimushankkeessa, joiden tavoitteena on tuoda yhteen tieteellistä ja kokemuksellista tietoa ilmaston muuttumisesta ja siihen sopeutumisesta. 

Museo voi toimia myös ympäristö- ja ilmastokasvatuksen paikkana. Kuva Jari Nieminen.
Dendrokronologia on yksi arkeologian tutkimusmenetelmistä ja se tarkoittaa puiden vuosirenkaisiin perustuvaa ajoittamista. Puu kasvattaa jokaisena elinvuotenaan runkonsa ympärille uuden vuosirenkaan eli luston, jonka paksuus vaihtelee. Vuosirenkaista voidaan myös päätellä, millaiset sääolot puun kasvuaikana ovat olleet. Kuva Jari Nieminen.
Oppilaat tutkivat työpajoissa vanhoja sääpäiväkirjoja ja tekivät myös omia säähavaintoja. Kuva Jari Nieminen.
Yläkoululaiset pohtivat suhdettaan säähän Sää ja mää -hankkeen oppimiskokonaisuudessa. Kuva Jari Nieminen.
Oppilaat tutustuivat sanoihin, joilla 1800- ja 1900-luvuilla kuvailtiin säätä. Oudoilta tuntuvien sanojen inspiroimina he kehittivät omia säähavaintojaan parhaiten kuvaavia sanoja.
Oppilaat tutustuivat sanoihin, joilla 1800- ja 1900-luvuilla kuvailtiin säätä. Oudoilta tuntuvien sanojen inspiroimina he kehittivät omia säähavaintojaan parhaiten kuvaavia sanoja.
Näkymä Sää ja mää -ympäristöhankkeen näyttelystä Omatilassa. Kuva: Jari Nieminen.
Näkymä Sää ja mää -ympäristöhankkeen näyttelystä Omatilassa. Kuva: Jari Nieminen.