Rihmasto – Luostarikorttelin monta historiaa

Aboa Vetus
18.3.2011−26.2.2012

Rihmasto – Luostarikorttelin monta historiaa on Aboa Vetus & Ars Novan ja Turun maakunta-arkiston yhteistyönä toteuttama näyttely.

Rihmasto – Luostarikorttelin monta historiaa on Aboa Vetus & Ars Novan kulttuurihistoriallinen näyttely, joka avaa Turun historian aikakerroksia. Näyttely kertoo menneisyyden asukkaiden elämästä vanhan Turun sydämessä keskiajan jälkeiseltä ajalta aina 1900-luvun alkuun saakka. Rihmasto keskittyy Luostarikortteliin - yhteen Turun paloa edeltäneeseen kaupunginosaan - jonka alueella museo nykyään sijaitsee. Rihmasto sisältää laajan oheisohjelman, joka syventää monipuolisesti näyttelyn teemoja.

Tiedätkö kuka naapurissasi asui 300 vuotta sitten?

Alkuperäislähteitä tutkimalla Luostarikorttelista ja sen asukkaista on löydetty paljon uutta tietoa. Rihmasto nostaa menneisyyden yksilöt ja yhteisöt takaisin näyttämölle ja antaa historialle kasvot. Millaista oli esimerkiksi turkulaisen kauppalaivan kapteenin, varakkaan ruukin patruunan, kirjanpainajan tai peruukintekijän elämä Luostarikorttelissa? Elämäntarinat kytkeytyvät laajempaan kulttuurihistorialliseen näkökulmaan. Ketkä kaupungeissa saivat porvarioikeudet ja mitkä suvut ja perheet hallitsivat Turkua 1500-1700 -luvuilla? Miten hyödyn aikakausi tai teollistuminen näkyivät kaupungin arkipäivässä? Miten tavarat ja ihmiset, tieto ja taito liikkuivat aikaisempina vuosisatoina?

Muuttuva kaupunki

Rihmasto tutustuttaa Turun kaupunkikuvan ja rakennusten historiaan. Tutkimusaineistosta on kerätty tietoa Luostarikorttelin rakenteesta ja rakennuksista. Palovakuutusasiakirjojen, katselmusten ja perukirjojen avulla näyttelyssä herätetään henkiin yli 200 vuotta sitten hävinneitä rakennuksia ja niiden sisustuksia. Pienoismallit, vanhat kartat ja maisemakuvat antavat näyttelykävijälle kuvan siitä, miltä kaupunki on eri aikoina näyttänyt.

Rihmaston edellyttämän arkistotutkimuksen museo tekee yhteistyössä Turun maakunta-arkiston kanssa. Hankkeen myötä digitoitava aineisto jää muiden tutkijoiden käyttöön entistä saavutettavampana.

Yllättävän moni on osa rihmastoa!

Rihmaston erityinen tavoite on tutkia Luostarikorttelissa asuneita ihmisiä yhteen sitovia rihmoja ja tehdä tämä sosiaalisten suhteiden, sukulaisuuksien ja kauppasuhteiden muodostama verkosto näkyväksi. Monet turkulaiset olivat 1600-1800-luvuilla samanaikaisesti sekä toistensa naapureita, sukulaisia että liikekumppaneita. Monet kauppiassuvut olivat peräisin ulkomailta ja niiden jäsenten oli luontevinta muodostaa avioliittoja samaan kulttuuri- ja kielipiiriin kuuluvien kanssa. Myös tiukat säätyrajat sanelivat keiden oli mahdollista avioitua. Samaan säätyyn kuuluvien määrä oli suhteellisen vähäinen, joten todennäköisesti puolisoksi tuli sukulainen.

Elämäntarinapiiri

Elämäntarinapiiri on luovan kirjoittamisen ja elämänkerta-kirjoittamisen kurssi sinulle, joka olet kiinnostunut historiasta ja kirjoittamisesta. Kurssilla tutustutaan Rihmasto -näyttelyn esittelemiin mielenkiintoisiin elämäntarinoihin. Valitse oma suosikkisi Rihmaston henkilöistä ja kirjoita tiedossa olevien faktojen varaan hahmolle vaihtoehtoisia elämäntarinoita tai tulevaisuuksia omalla tavallasi. Kurssilla ohjataan luovan kirjoittamisen ja elämäkertakirjoittamisen perusteisiin. Asiantuntijat esittelevät myös kulttuurihistoriallisen näkökulman kulloinkin käsiteltävään aiheeseen. Kurssilla kirjoitetut kertomukset elämätarinoista kootaan pieneksi julkaisuksi. Kurssi kokoontuu syksyn aikana kuusi kertaa, keskiviikkoisin 7.9. / 21.9. / 5.10. / 26.10. / 9.11. ja 23.11. klo 18–20. Ohjaajina toimivat kirjailija, luovan kirjoittamisen kouluttaja Pirjo-Riitta Tähti-Wahl sekä Rihmasto-näyttelyn asiantuntijoita Aboa Vetus & Ars Novasta.

Kurssi soveltuu sekä aloitteleville kirjoittajille että pidempään kirjoittaneille. Mukaan mahtuu 12 osallistujaa. Kurssin hinta on 45 € (kanta-asiakkaat 40 €). Ilmoittautumiset 1.9. mennessä museolehtori Janna Jokelalle, janna.jokela@aboavetusarsnova.fi tai 0207 181 637.
 

Lisätiedot:

Ulla Clerc, amanuenssi
Aboa Vetus & Ars Nova
p.0207 181 643
ulla.clerc@aboavetusarsnova.fi

Selina Kiiskinen, tiedottaja
Aboa Vetus & Ars Nova
selina.kiiskinen@aboavetusarsnova.fi
p. 0207 181 639

Aboa Vetus & Ars Nova suunnittelee, tuottaa ja toteuttaa laadukkaita näyttelyjä ja kulttuuritoimintaa turkulaisille ja Turussa kävijöille. Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011. Tervetuloa museoon.

Perukirjat luettelivat vainajan omaisuuden kivitaloista ja ruukkiosuuksista aina hiilihankoihin ja rikkinäisiin voipyttyihin. Ohessa on kuvattuna sokerileipuri leski Maria Stoffelin jäämistö.
Perukirjat luettelivat vainajan omaisuuden kivitaloista ja ruukkiosuuksista aina hiilihankoihin ja rikkinäisiin voipyttyihin. Ohessa on kuvattuna kauppias Hans Wittfoothin (n. 1653–1732) jäämistö.
Kesällä 1827, pienoismallin taustatutkimuksen ja toteuksen on tehnyt arkkitehti Panu Savolainen. Kuva Aboa Vetus & Ars Nova/ Selina Kiiskinen
Syksyllä 1875, pienoismallin taustatutkimuksen ja toteuksen on tehnyt arkkitehti Panu Savolainen.
Talvella 1930, pienoismallin taustatutkimuksen ja toteuksen on tehnyt arkkitehti Panu Savolainen.
Petter Claessonille lähetettyjä kirjeitä, Turun maakunta-arkisto. Satoja Petter Claessonille lähetettyjä kirjeitä on säilynyt ja ne kuuluvat Turun maakunta-arkiston kokoelmiin.
Nuuskarasia, kullattua hopeaa, Turun Museokeskuksen kokoelmista.
Petter Claesson (1739-1810), maalaus tehty Lissabonissa vuonna 1759, Turun museokeskus.
Panu Savolainen rakentamassa Luostarikorttelin pienoismallia Rihmasto-näyttelyyn.
Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkeologisissa kaivauksissa löytynyt pullo, jota on ehkä käytetty hajuveden säilytykseen. Suomen kansallismuseo.