Projektitila: Kaupunkitutkielmia 2015

Omatila
23.10.−22.11.2015

”Sitä, kun mennään johonkin uuteen paikkaan, tai yritetään katsoa jotakin tuttua asiaa uusin silmin, niin pitää ottaa näytteitä eli irrottaa asioita niiden asiayhteydestä. Sitten voi ajatella, että saa ehkä uudenlaisen näkökulman siihen asiaan mitä yrittää ymmärtää. ”

Paasikivi-Opiston kuvataidelinjan opiskelijat suorittavat syksyn opintojaan soveltavalla projektiopintokurssilla. Kurssin aikana tehdään tutkielmia kaupunkitilasta. Havaintoja, löytöretkiä, kysymyksiä, kädenjälkiä tilassa ja ajassa.

Opiskelijoiden Omatila-galleriaan toteuttama näyttelykokonaisuus ei ole staattinen vaan se elää ja muuttuu vielä näyttelyaikana. Ensimmäisen näyttelyviikon ajan galleriatila toimii opiskelijoiden luokkahuoneena, josta käsin he tutkivat ympäröivää kaupunkitilaa poimien sieltä näyttelyyn värejä, esineitä ja havaintoja. Yleisö pääsee seuraamaan työskentelyä ja näyttelyn rakentumista.

Paasikivi-Opisto on monialainen kansanopisto, joka on erikoistunut visuaalisen kulttuurin ja viestinnän aloille. Opisto antaa vapaatavoitteista koulutusta median ja taiteen aloilla, suomen kielen ja kansalaistoiminnan opintoja maahanmuuttajille sekä ammatillista koulutusta audiovisuaalisessa viestinnässä. Paasikivi-Opisto sijaitsee Turussa Kakskerran saarella.