Museot innovaatioalustoina -kurssilaisten demonäyttely

Omatila
30.1.−10.3.2019

Miten työelämätaidot, yhteiskunnallisten ongelmien ratkominen ja museosisällöt sopivat yhteen? Onko museo hyvä ympäristö uusien ideoiden kehittämiselle? Nuoret korkeakouluopiskelijat ovat testanneet tätä innovointikursseilla Aboa Vetus & Ars Novassa sekä Tekniikan museossa.

Näyttelyssä opiskelijat Humanistisesta ammattikorkeakoulusta sekä Turun yliopistosta esittelevät innovointikurssilla kehittämiään ideoita, kuten tubetyöpajaa, katkaisuhoitoa kiireeseen tai toimintapeliä museossa. Näyttely on osa Museot innovaatioalustoina -hanketta.

Kurssien kuluessa opiskelijat ovat valinneet yhteiskunnallisen ongelman, ideoineet siihen ratkaisuja ja kehittäneet tästä konkreettisen tuotteen tai palvelukonseptin. Opiskelijoiden työskentelyä ovat tukeneet innovaatiovalmentajat, asiantuntijavieraat sekä museoammattilaiset. Museoympäristöstä on haettu inspiraatiota ja näkökulmia menneeseen, nykyhetkeen ja tulevaan.

Museot innovaatioalustoina -hanke

Museot innovaatioalustoina on 2017 alkanut kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on edistää museoiden, korkeakoulujen ja innovaatiokasvatuksen välistä yhteistyötä sekä nuorten aikuisten työelämävalmiuksia ja innovaatio-osaamista. Hanke kehittää uusia tapoja käyttää museoita, ja siten vahvistaa niiden yhteiskunnallista roolia.

Mukana on neljä toteuttajaa: historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Nova, innovaatioiden vaiheita tutkiva Tekniikan museo, yrittäjyyskasvatuksen tuntija Nuori Yrittäjyys ry sekä innovaatiokasvatuksen asiantuntija, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak. Hanketta tukee Euroopan sosiaalirahasto, ja se on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. Lisätietoja hankkeesta: museoinno.f

Innovaatiokurssin näyttely Omatilassa esittelee opiskelijatiimien kehitettämiä ideoita. Kuva Jari Nieminen.
Innovaatiokurssille ja näyttelyn tekoon osallistui yhtensä 32 opiskelijaa Turun yliopistosta sekä Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Kuva Jari Nieminen.
Näyttelyt ja museon kokoelmat ovat tarjonneet kussilla perspektiiviä. Kuva: Jari Nieminen.
Saija-Reetta Puopolo ja Henna Kuisma esittelevät tiiminsä ideoimaa Tubetyöpajaa museossa. Kuva Jari Nieminen.
Aatu Pyy ja Lotta Valtanen kertovat tiiminsä kehittämästä Lapset museo-oppaina konseptista. Kuva Jari Nieminen.
Onko luova ajatustyö museoympäristössä toisenlaista? Kuva: Jari Nieminen.
Innovaatiokurssin näyttely Omatilassa esittelee opiskelijatiimien kehitettämiä ideoita. Kuva Jari Nieminen.