Mieleni maut

Omatila
15.11.−30.12.2012
Mieleni maut
Mieleni maut

Mieleni maut -näyttely kertaa työpajaprosessia. Seinällä oleviin paperisiin pöytäliinoihin on jäänyt jälkiä yhteisen pöydän ympärille kokoontumisesta ja ruokamuistojen jakamisesta. Paperille jääneet kahvitahrat ja sokerimurut kertovat tarinan, joka jatkuu itselle tehdyissä mielen resepteissä. Ruoka on tallentunut resepteihin kokemuksena: muistona, hetkenä ja mielentilana. Niitä ei siis voi lukea niin kuin ruokareseptiä tavanomaisesti luetaan. Sen sijaan yksilölliset reseptit herkistävät omille mielen mauille. Näyttely tarjoaakin kävijälle tilaisuuden oman reseptin kirjaamiseen ja kokonaisuuteen liittämiseen.

Mieleni maut on Turun kaupungin Pohjolan lähipalvelualueen kotihoidon työntekijöiden ja taiteilija Mary Hyunhee Songin yhteistyön tulos. Näyttelyä on työstetty syksyn aikana Aboa Vetus & Ars Nova -museossa osana vuoden mittaista Taide jää mieleen -työhyvinvointihanketta.

Aboa Vetus & Ars Novan residenssitaiteilija Songin ideoimassa työpajakokonaisuudessa on koeteltu taiteen ja arjen rajapintoja: arkinen kokemus on toiminut raaka-aineena luovalle prosessille. Ruoka ja ruoan kehossa ja mielessä aikaansaamat vaikutukset ovat olleet lähtökohtana näyttelyn tekemiselle.

Taide jää mieleen

Taide jää mieleen on Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä Aboa Vetus & Ars Nova -museon yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on ollut ylläpitää ja edistää Pohjolan lähipalvelualueen kotihoidon työntekijöiden työhyvinvointia nykytaiteen äärellä. Vuoden ajan ryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa Aboa Vetus & Ars Nova -museoon. Vaihtuviin näyttelyihin tutustumalla, taidetta kokemalla ja kokemuksia jakamalla on koottu eväitä työssä jaksamiseen ja työyhteisönä olemiseen. Mieleni maut -näyttely päättää hankkeen, jota rahoittaa Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohella Työsuojelurahasto. Vuoden aikana koetun vaikutuksia työyhteisön vointiin seurataan ja tuloksista tiedotetaan hankkeen päätyttyä.

Yhteistyö on jättänyt jäljen myös museon mieleen ja hankkeessa omaksuttua tullaan soveltamaan Aboa Vetus & Ars Novan toiminnassa myös sen jälkeen. Yhteistyö Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa on saanut jatkoa sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle suunnatuissa, arkeologiaan, historiaan ja taiteeseen syventyvissä kolmen illan museovierailukokonaisuuksissa. Maaliskuussa 2013 museoiden ja hyvinvointityön mahdollisuuksiin pureudutaan syvemmin, kun Aboa Vetus & Ars Novassa järjestetään aihetta käsittelevä museo- ja kulttuurialan seminaari.

Voit tutustua hankkeen vaiheisiin taideohjaaja Elli Liipon blogissa taidejaamieleen.blogspot.com