Koti sydämessäni

Omatila
7.10.−6.11.2016
Projektinäyttelyn Koti sydämessäni tiimiä
Projektinäyttelyn Koti sydämessäni tiimiä

Mitä koti meistä kullekin merkitsee? Onko se itselle merkityksellisiä esineitä, rakkaita ihmisiä vai paikkaan sidottuja tunteita? Entä jos joudut luopumaan kodistasi – voiko mikään toinen paikka enää tuntua samalta? Millaiselta tulevaisuuden kotisi näyttää?

Koti sydämessäni on seitsemäntoista naisen yhteinen projektinäyttely, joka keskittyy kotiin ja siihen liittyviin muistoihin ja tulevaisuuden toiveisiin. Näyttelyn tekijöitä yhdistää se, että he ovat jokainen muuttaneet Suomeen muualta ja ovat nyt kaukana aikaisemmista kotimaistaan.

Näyttely on syntynyt osana Maahanmuuttajanaisten oma museokokemus -projektia. Projektiin aikana osallistujat vierailivat Aboa Vetus & Ars Nova -museossa, ja työskentelivät ohjaajan kanssa työpajassa kahdella erillisellä kerralla. Kotia ja sen merkitystä tarkasteltiin paitsi maalaten, piirtäen ja kollaasin keinoin, myös kotiin liitettävien esineiden ja tarinoiden kautta.

Näyttelyssä naisten oma ääni piirtää kodista kuvan, jossa on jokaiselle meistä jotakin tuttua ja yhteistä ja mahdollisesti myös uutta ja vierasta. Projektin näkökulmasta naisten identiteetti on prosessi, joka kehittyy heidän asuessaan ja kotoutuessaan Suomeen. Toisaalta identiteettiä ja sen rakentumisprosessia tukee oman kulttuuritaustan vaaliminen, toisaalta taas oma tausta muovautuu suhteessa uuteen kulttuuriympäristöön ja yhteisöön. Esillä olevien töiden kautta paljastuu myös oppimisen vastavuoroisuus ja dialogisuus: mitä näyttelyvieras voi oppia kerrotuista tarinoista?

Maahanmuuttajanaisten oma museokokemus -projekti oli osa naisten suomen kielen opintoja opetuskoti Mustikassa Turun Halisissa sekä opetuskoti Pikku-Mustikassa Kaarinassa. Opetuskotien toimintaa organisoi turkulainen Sateenkaari Koto ry, joka on voittoa tavoittelematon varhaiskasvatuspalvelujen, perhetyön ja monikulttuuristen palveluiden parissa toimiva yhdistys. Opetuskodit tarjoavat maahanmuuttajanaisille ja heidän lapsilleen avoimen, matalan kynnyksen kohtauspaikan, suomen kielen ja arjen taitojen opetusta sekä kulttuuritietoista palveluohjausta.

Lisätietoja:

Maria Sula, museolehtori (ma.)
Aboa Vetus & Ars Nova
maria.sula@aboavetusarsnova.fi
p. 0207 181 637

Tanja Sarlin, kehittämispäällikkö
Sateenkaari Koto
tanja.sarlin@sateenkaarikoto.fi
p. 040 7679358