Klangi

Ars Nova
10.9.−31.10.2010
Christina Kubisch recording in Turku

Ars Novan kansainvälinen äänitaiteen näyttely Klangi esittelee seitsemän taiteilijaa, joiden kerronnan ensisijainen kieli on ääni. Näyttely on ensimmäinen Suomeen koottu laajempi katsaus siihen, mitä ja miten kuvataiteilija voi kertoa, ja yleisö kokea, äänien kautta. Klangin taiteilijat ovat: Simo Alitalo (Suomi), Sophie Bélair Clément (Kanada), Nigel Helyer (Australia), Rolf Julius (Saksa), Christina Kubisch (Saksa), Robin Minard (Kanada), Pessi Parviainen (Suomi).

Kuva ja ääni sekoittuvat nykytaiteessa monin tavoin. Juuret kuvataiteen ja äänen kohtaamiselle ulottuvat jo 1900-luvun alkuun saakka. Dadaistit, surrealistit ja futuristit olivat ensimmäisiä, jotka kokeilivat äänen käyttöä taiteen materiaalina. Näiden edelläkävijöiden innoittamina monet taidemaalareina tai kuvanveistäjinä tunnetuiksi tulleet taiteilijat tekivät kokeiluja äänen ja kuvataiteen parissa. Myöhemmin äänen aineettomuus oli houkuttelevaa erityisesti käsitetaiteilijoille ja performanssitaiteilijoille, ja viimeistään video toi kuvan ja äänen kuvataiteessa pysyvästi yhteen.

Ääni on osa todellisuuttamme. Se jättää pysyviä jälkiä kokemaamme, ja täyttää tilan ja ajan jokaiselle kuulijalle ainutlaatuisella tavalla. Ääniteos voi olla installaatio, veistos, esitys tai jotain, jonka ainoa visuaalinen elementti on kuulokkeet tai kaiuttimet. Ääniteos voi perustua taiteilijan tallentamiin ääniin, tuottaa ääniä itse tai vaatia yleisön osallistumista äänen syntymiseksi. Äänen avulla taideteoksen tarkastelemiin ilmiöihin voi saada totutusta poikkeavan näkö- ja kuulokulman.

Klangin taiteilijat käsittelevät näyttelyssä esillä olevissa teoksissaan ääntä, sen olemusta ja sen ilmaisun voimaa monipuolisesti. Näkemisen lisäksi näyttelyssä on tärkeää taiteen kuuleminen. Se tekee näyttelykokemuksesta toisenlaisen kuin mihin on totuttu yleensä hyvin visuaalisissa taidenäyttelyissä. Muoto, tila, aika, liike, sävyt ovat Klangin ääniteoksissa läsnä - kuten kaikessa kuvataiteessa.

Näyttelyn taiteilijoista Simo Alitalo, Nigel Helyer, Rolf Julius, Christina Kubisch ja Robin Minard ovat työskennelleet äänen parissa jo 1970- ja 80-luvulta saakka. Sophie Bélair Clément ja Pessi Parviainen ovat näyttelyn nuorempaa sukupolvea. Näyttelyssä voi havaita monta erilaista suhdetta ääneen: siinä tutkitaan käytännönläheisesti materiaalin sointia, tehdään taidetta ympäristön äänistä, käytetään ääntä välineenä tarinan kertomiseen ja materiaalina minimalistiseen ja käsitteelliseen taiteeseen.

Klangi jatkaa Aboa Vetus & Ars Novan ja Naantalin museon yhteistä Moniääninen-teemavuotta 2010, jonka aikana museoissa on keskitytty monin tavoin ääneen. Hankkeeseen on kuulunut kulttuurihistoriallinen näyttely Ääniteitä Aboa Vetuksessa, joka jatkuu 19.9. saakka. Toinen osa hanketta oli Kaikuja keskiajalta -kuuntelukävely, jonka Naantalin museo toteutti kaupunkiympäristöön. Klangissa näkökulma vaihtuu historiasta nykyhetkessä eläviin taiteilijoihin, jotka käyttävät ääntä taiteellisessa kerronnassaan.

Klangin kuraattoreina ovat toimineet äänitaiteilija Simo Alitalo ja toimittaja Tuike Alitalo sekä Ars Novan amanuenssi Silja Lehtonen. Näyttelyä ovat tukeneet Turun kaupunki, Taiteen keskustoimikunta, AVEK, Goethe Institut ja Canada Council.

Klangin runsas oheisohjelma käynnistyy kuuntelu- ja äänitystyöpajalla 18.9. ja jatkuu lokakuun loppuun saakka erilaisia tapahtumia tarjoten.

Sophie Bélair Clément
Rolf Julius
Pessi Parviainen
Simo Alitalo
Robin Minard
Nigel Helyer