Kaupungin lapset

Aboa Vetus
31.10.2008−15.3.2009

Millaista oli olla lapsi yli 500 vuotta sitten? Saivatko lapset olla lapsia vai nähtiinkö heidät "pikku aikuisina", joiden piti selviytyä miten parhaiten taisivat? Oliko heillä aikaa leikkiin vai oliko heidän osallistuttava työntekoon ja autettava vanhempiaan talon sekä pienempien sisarusten hoidossa?

Kaupungin lapset -näyttely valottaa lasten elämää keskiajalla arkeologisten esinelöytöjen kautta. Se käsittelee lasten arkipäiväiseen elämään kuuluneita asioita ravinnosta ja pukeutumisesta leikkeihin, mutta myös lapsuuden käsitettä satoja vuosia sitten. Esineiden kautta voi päätellä jotakin myös siitä, kuinka lapsiin suhtauduttiin ja miten he pikkuhiljaa kasvoivat yhteisön jäseniksi.

Lapsista on säilynyt hyvin vähän kirjallista tai kuvallista materiaalia keskiajalta, mutta heistä löytyy silti jälkiä: arkeologit ovat löytäneet leluja, kenkiä ja muita lapsille kuuluneita esineitä. Ne kertovat meille lasten elämästä ja arkipäivästä kauan sitten. Näyttelyyn on myös poimittu joitakin lasten elämään liittyviä otteita pohjoismaisista kirjoituksista. Useimmat ovat vanhoista skandinaavisista saagoista, mutta mukana on myös suomalainen ihmekertomus keskiajalta.

Isot lapsimäärät, korkea lapsikuolleisuus, elinkeinot ja työvoimantarve vaikuttivat siihen, että lapsuuden käsite oli keskiajalla erilainen kuin nykyään. Vaikka tämä heijastui varmasti myös tapaan kohdella lapsia, käsitettiin lapsuus keskiajallakin omaksi ajanjaksokseen, joka erottui selvästi muista ikäkausista. Muun muassa lasten sairauksia pyrittiin hoitamaan osittain eri keinoin kuin aikuisten.  

Lasten elämä oli tautien ja heikon hygienian vuoksi jatkuvasti vaakalaudalla ja on ajateltu, että vanhemmat eivät tämän vuoksi olisi kiintyneet lapsiinsa kovin voimakkaasti. Kuitenkin lapsia pidettiin kallisarvoisina suuresta lapsikuolleisuudesta huolimatta. Tämä käy ilmi esimerkiksi ihmekertomuksesta, jossa pienen tyttärensä kadottanut isä lupaa tehdä pyhiinvaelluksen, mikäli lapsi löytyy.

Näyttelyn on tuottanut norjalainen Bryggenin museo Bergenissä. Norjalaista aineistoa on täydennetty suomalaisella löytö- ja tutkimusaineistolla. Esillä on muun muassa Suomesta löydettyjä keskiaikaisia leluja.